вторник, 19 март 2013 г.

Фактурите за електроенергия за месец март са разделени на два подпериода след промяната на цената от 5 март

Клиентите могат да проверяват стойността на сметките си от днес, 19 март


ЕНЕРГО-ПРО издаде фактурите за електроенергия за месец март на първата група клиенти, чиито срок за плащане е 10 април. В зависимост от индивидуалния отчетен период, във фактурата на всеки клиент за месец март са включени различен брой дни от месеците февруари и март. 
След промяната на цената от 5 март 2013 г. с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), компанията е изчислила сметките на консумираната от клиентите електроенергия в съответствие с Общите условия за снабдяване и разпределение на електрическа енергия (ОУ) на ЕНЕРГО-ПРО. Съгласно ОУ платежните документи са разделени на два подпериода. Първият включва дните от началната дата на индивидуалния отчетен период (през февруари) до 5 март. Потреблението през този период се изчислява по старата цена на електроенергията. Вторият период включва дните от 5 март до крайната дата на индивидуалния отчетен период (през месец март). Потреблението за този период се изчислява по новата, по-ниска цена.
ЕНЕРГО-ПРО предостави на битовите клиенти възможността да декларират показанията на електромера си от датата на промяната на цената. От тази възможност са се възползвали 2476 клиента. Едновременно с това компанията извърши и регулярен месечен отчет. Потреблението на битовите клиенти, които не са декларирали показанията на електромерите си, се разпределя пропорционално на броя дни преди и след датата на промяната на цената на база среднодневна консумация.
В новите фактури на клиентите компанията е добавила информация за крайната цена на електроенергията по тарифи, но е запазила и разпределението по отделните компоненти, за да осигури пълна прозрачност на сметките. Клиентите от първата група, чиито срок за плащане е 10 април, могат да се информират за стойността на сметката си в интернет страницата на адрес www.energo-pro.bg, на денонощния телефон 0700 161 61 (на цената на един градски разговор) и в центровете за обслужване на клиенти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар