четвъртък, 25 май 2017 г.

Българската култура в икономически план

www.bgnes.com

Културата като икономически фактор Българската култура има и често икономическо измерение. Ето няколко любопитни данни на националната статистика по повод днешния светъл празник. В България функционират общо 195 музея, включително художествени галерии, действащите театри са 75, големите библиотеки са 47, кината са 59 с общо 220 киноекрана, 84 лицензирани и регистрирани радиооператори извършват дейност, а телевизионните оператори са 121. 

Посещенията в музеите през 2016 г. са 5 230 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 9.8%. Приблизително една четвърт от тях (1 223 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 271 хил., или с 36.8%, в сравнение с предходната година. Общите приходи на музеите през 2016 г. са 56 375 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 12.5%. От тях размерът на бюджетната субсидия е 43 000 хил. лв. (76.3%), приходите от посещения са 7 690 хил. лв. (13.6%) и от европейски програми и проекти - 745 хил. лева (1.3%). 

Общият персонал на музеите през 2016 г. е 3 150 души и се увеличава с 4.3% в сравнение с 2015 година. През 2016 г. в музеите са използвани 1 375 компютъра за административни цели, 608 - за съхранение на бази данни, и 188 - за предоставяне на данни на посетителите. През 2016 г. в действащите 75 театъра в страната са организирани 15 162 представления, посетени от 2 295 хил. зрители, като в сравнение с 2015 г. представленията се увеличават със 7.0%, а посещенията - с 5.8%. 

Средният брой посетители на едно представление намалява от 153 лица през 2015 г. на 151 лица през Министерство на туризма – Адрес: гр. София, ул. „Съборна“ №1, email: press@tourism.government.bg, тел. 359 2 904 6 806 ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2016 година. За 2015 г. например от издателска дейности и дейности, свързани с артистичната сфера, културата е генерирала 896 млн. лв. брутна добавена стойност или 1.01% от БВП. В бранша работят 3 500 нефинансови предприятия с оборот от близо 1.22 млрд. лева. 

В страната ни има 25 667 студенти, които представляват 10.6% от всички студенти през учебната 2016/2017 година и се очакват 5 887 дипломирани студенти от университетите. С изкуство се занимават 25 260 лица със средна брутна годишна работна заплата 11 632 лева. От тях 13 873 са жени със средна брутна годишна работна заплата 10 675 лева. Вносът на стоки, свързани с културата са на стойност 26.84 млн. лева, а износът – 48.13 млн. лева. Разходите на българските домакинства през 2016 г. са по 37 лв. за книги, вестници и списания. 

За кино, представления, концерти – 16 лв. За периодичните издания, българите следват световните тенденции и следят изданията онлайн. От ползващите интернет у нас, 68% четат новини. 31.5% поддържат блог, 8.7% поръчват книгите си през мрежата, 6.4% свалят торент съдържание, 14.5% си купуват билетите за различни културни събития по интернет и 20% използват мрежата за обучение. През последната една година 21.9% от анкетираните са заявили, че са ходили на кино, а 19.5% са били на театър, опера, балет или концерт. 

За същия период 14.7% са посетили музеи, художествени галерии и др. През 2016 г. са осъществени 1 079 концерта, посетени от 443 хил. лица. Най-често са организирани естрадни концерти (поп, рок, фолк и др.) - 383, посетени от 204.1 хил. лица, което е 46.1% от всички посетители на концерти. През 2016 г. са произведени общо 106 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, от тях 61 за киномрежата, 45 за телевизията, в т.ч. 3 сериалa с общо 106 епизода. Произведените пълнометражни филми са 35 (33 за киномрежата и 2 за телевизията) и се увеличават с 34.6% спрямо предходната година. 

Произведените късометражни и среднометражни филми са 71, от които 8 игрални, 46 документални и образователни и 17 анимационни. В сравнение с 2015 г. производството на този вид филми намалява с 21.1%. Най-посещавани през 2016 г. са били Регионалният исторически музей във Велико Търново, Националният исторически музей в София, както и Националната галерия в София.

Няма коментари:

Публикуване на коментар