понеделник, 29 май 2017 г.

Клубни изяви на учениците от ОУ Ситово


Петнадесет ученици от Клуб по интереси Природна лаборатория от Основно Училище Георги С. Раковскис. Ситово, област Силистра, посетиха Мандра Ситово, най-голямото в общината предприятие, и една от двете на нейна територия - другата е в село Искра. Обект на посещението бе лабораторията. Учениците се запознаха със специфичността на една производствена лаборатория - обзавеждане, оборудване, анализи и методи на работа, правила и техника на безопасност. Имаха възможност и сами да определят някои органолептични показатели на вече готовия продукт айран Ситово -  цвят, вкус, мирис. Училищната общност на изказва благодарност за гостоприемството на Мандра Ситово. 

По проект Твоя час  за 36 ученици от  същото училище бе реализирана  атрактивна, екскурзия  до резервата в с. Сребърна и до гр.  Силистра.  При посещаването на  биосферното езеро а учениците  се  запознаха с  флората и фауната му.  Впечатляващо  бе наблюдението през далекогледи на колонията от пеликани, филма за биологичните  им особености и изобразяването им  върху керемиди, и дървесни дънерчета.

Ръководителят на  лабораторията по хидробиология Весела Цавкова предостави възможността на учениците да наблюдават  през бинокулярни микроскопи  представители на зоопланктона. Забавление  чрез история се активира на  крепостта  Меджиди табия и  в Регионален исторически музей научиха и видяха много интересни артефакти.  

В Художествена галерия Силистра домакините с радост и охота отговаряха на ученическите въпроси, като  насочваха вниманието им към техниките и жанровете в изобразителното изкуство, в изложените творби. Учениците посетиха детския отдел  на Регионална библиотека Партений Павлович”, където се запознаха с неговата организация,разгледаха книжки в устроения атрактивен кът за занимания. Незабравимо  ще остане и времето, прекарано в  Дунавския парк.

Няма коментари:

Публикуване на коментар