понеделник, 15 май 2017 г.

Само 4-ма добруджанци с три ДЗИ, един се явява на руски език     

През 2017 г. 937 са подадените заявления за държавен зрелостен изпит по Български език и литература, съобщават от РУО на МОН в Силистра. 675 ще се явят на втори зрелостен изпит по предмет по желание. Четирима ученици са пожелали трети ДЗИ. В този брой влизат учениците, завършващи тази година ХІІ клас в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение, и завършили предходни години с неуспешно положени изпити.

Нов момент тази година във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование е, че ученици от професионални гимназии и от професионални паралелки в средни училища могат по свое желание да не се явяват на втори ДЗИ, а като такъв да им бъде зачетен държавният изпит за степен на професионална квалификация. Това е определено в параграф 24, ал. 6 на преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО. През 2022 г. тази постановка вече ще важи за всички обучавани в професионално образование, а до тогава е по желание. За тази година този избор са направили 28 % от зрелостниците (262  души). Тази възможност не важи за ученици от предишни години, които не са си взели втория зрелостен изпит.

При избора на предмет се запазва доминацията на Биология и здравно образование298 ученика – 44 %. На второ място е предметът География и икономика183 ученици – 27 %. Третият по предпочитане предмет е Английски език, както е било и в предходни години – 121 ученици – 18 %. Най-малко предпочитан предмет е Физика и астрономия – двама и Руски език – 1 ученик.

Седем средни училища ще провеждат едновременно зрелостни изпити и национално външно оценяване по БЕЛ и математика за VІІ клас. Няма промени в общото времетраене на изпитите – 4 часа и в началния час – 8. 00 часа. Зрелостниците ще получат служебните бележки с мястото на явяване след като се извърши допускането и с тази бележка ще бъдат допускани в залите. За втория зрелостен изпит някои ученици няма да са в сградите на своите училища, а са групирани в различни училища според предметите.

Друг нов момент е прилагането на подхода, които за първи път бе изпробван на септемврийската сесия през 2016 г. – изпитът е на модули и след приключване на дадената част зрелостинкът повече не може да работи по модулът, който се запечатва в плик. Зрелостникът може да излиза от залата след приключване на работата по модула. По 10 предмета модулите са три, а по четири предмета модулите са два – по Математика, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия.

Както и в предишните години, изпитният вариант по БЕЛ се конфигурира в деня на изпита в МОН в присъствие на журналисти. Както и при предишните матури има видео наблюдение и се прави видеозапис във всички изпитни зали. Директорите ще определят лица, които да наблюдават чрез камерите как преминава изпитния ден и при установяване на нередности в залите да се реагира незабавно.


Дейностите на училищните комисии по отпечатване и размножаване на изпитния материал за всеки модул също се прави в зала с видео наблюдение и запис, но така че да не се вижда на камерите изпитния материал. Служебните лица в училищата по организиране на изпита не може да ползват телефони и друга електронна комуникация и не може да напускат училището преди края на изпита.

Няма коментари:

Публикуване на коментар