четвъртък, 25 май 2017 г.

Дуросторум сред 16 обекта от Дунавския римски лимес на 3D принтери

3D модели ще представят римското наследство по Дунавския лимес, съобщи в. Бряг Русе. Изграждат туристическа интернет платформа за привличане на посетители в района Депутатът Пламен Нунев се запозна с напредъка по проект "Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния. 

Презентацията пред него направиха доц. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от катедра "Телекомуникации" в Русенския университет. Шестнайсет обекта от Дунавския римски лимес ще бъдат отпечатани на 3D принтери, като в момента е завършено тяхното сканиране и се работи по триизмерните модели, увери доц. Христов. Той показа на Пламен Нунев част от тях с помощта на специални очила.

Проектът използва съвременните информационни и комуникационни технологии за пресъздаване и визуализиране на артефакти и обекти от римското културно наследство. Обектите са селектирани от специалисти от музеите в Русе и Констанца. От българска страна са включени Червен, Абритус, Нове, Димум, Сексагинта Приста, Дуросторум, Ятрус и Тримамиум, а от румънска страна Тропаеум Траяни, Сачидава, Калатис, Истрия, Томи, Улметум, Карсиум, Капидава. 

Създадените модели чрез 3D реконструкция по методите на фотограметрията и използването на дронове ще бъдат достъпни и ще позволяват тяхното печатане посредством технологиите за 3D печат. Ще бъдат създадени повече от 100 3D модела, ще се изгради туристически ориентирана интернет платформа и приложения за Android и iOS. Проектът е по програма "Interreg V-A Румъния - България". Водещ е Русенският университет в партньорство с Регионалния исторически музей в Русе и Музея на националната история и археология в Констанца, Румъния.

Няма коментари:

Публикуване на коментар