петък, 12 май 2017 г.

Земеделските кооперации с 4-годишна стратегия за развитието си

Като представител на държавната власт за област Силистра Областният управител Ивелин Статев участва в деловата част на свиканото общо събрание с 80 делегати на Областния съюз на земеделските кооперации, чийто председател Явор Гечев заедно със своя екип също бе гост на форума. Преди откриването му от дългогодишния председател на регионалната организация Иван Добрев от ЗК „16 декември“ – село Гарван, г-н Статев беседва с делегатите, подчертавайки ролята на земеделските структури в областта за развитието на някои важни сфери в селското стопанство в региона.
 
Той заяви, че предстои среща с председателите на кооперации, за да бъдат обсъдени въпроси, които са актуални за момента и е добре да стоят на вниманието на управляващите както на областно, така и на национално ниво. По някои от темите представителят на държавната власт разговаря с г-н Гечев, който през последните години натрупа опит както в администрацията, така и в кооперативното дело.
 
Вкл. и с идеята за четиригодишна стратегия и инициирана промяна в законодателството, за да бъде намерено по-точно място за земеделските кооперации спрямо другите подобни форми на стопанисване и управление.
 
Земеделските кооперации в страната (общо 811) обработват 18% от земята, но не са онзи решаващ и незаобиколим фактор в българското земеделие, в сравнение с преди 20 години, когато кооперациите са били 3 140 и междувременно колосален дялов капитал е преминал най-често при арендаторите.
 
ОблСЗК Силистра наблюдава процесите, протичащи и в програмния период 2014-2020, сравнявайки го с предишния, за да отбележи: до преди 3 години България е усвоила 4,5% (750 млн. евро) от целия предвиден бюджет. За следващите години препоръките са: отглеждане не само на зърнени, а и на други алтернативни и печеливши култури; създаване, където е възможно на условия за поливане; засаждане на трайни насаждения (овошки и лозя) – в момента 45 хил. стопанства отглеждат 600 000 дка лозови масиви, а 260 винарски изби м.г. са произвели 160 млн. литра вино, за което има пазар във Великобритания, Южна Корея и Китай.
 
В своя отчет пред членовете на общото събрание председателят на Областния съюз на земеделските кооперации Иван Добрев отличава за успехите редица земеделски кооперации от област Силистра, между които ЗК „Нива“ и ЗК „Плодородие“ – с. Проф. Иширково, ЗК „Дунав“ – с. Малък Преславец, ЗК „Атила Зафиров“ – с. Зафирово, ЗК „Земя“ и ЗК „Сокол“ – с. Сокол, ЗК „Мотор“ – с. Бабук, ЗК „Христо Ботев“ – гр. Тутракан, ЗК „Царев дол“ – с. Търновци, ЗК „Съгласие“ – с. Срацимир, ЗКПУ „Детелина“ – гр. Дулово, ЗК „Айват“ – с. Звенимир, ЗК „Прогрес“ – с. Варненци, ЗК „Мир“ – с. Добротица“, ЗК „Светлина“ – с. Васил Левски, ЗК „Дунавец“ – с. Дунавец, ЗК „Изгрев“ – Белица“, ЗК „16 декември“ – с. Гарван и др.

Какво друго забелязват силистренските земеделски кооператори: България е на 22-о място между страните в ЕС по усвояване на еврофондове в периода 2007-2013 г. Междувременно обаче сме се превърнали от производители в потребители на земеделска продукция при това в условия на задълбочено социално неравенство. И още: 70% от субсидиите отиват при 3% земеделски производители. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар