петък, 12 май 2017 г.

В Силистра евроскептицизмът бе сразен от БГ- вярата в ЕС


В АРГИ-център Силистра, един от обектите, изграден с европейски средства в област Силистра, бе проведен уникален дебат „Заедно за Европа“ по идея на Областен информационен център Силистра. Той бе посветен на три значими годишнини:   60 години Европейски социален фонд; 10 години от присъединяването на България към ЕС;   6 години от цялостното функциониране на Мрежата от Областни информационни центрове в България.

В дебата участваха 4-ма студенти, обединени в отбор с име „Младежи Силистра“ с капитан Тодор Панчев (министър-председател на правителство), влезли в ролята на екип, утвърждаващ положителните резултати от членството на България в Европейския съюз „10 години по-късно“. В отбора на отрицаващите с име „Под сурдинка: дребният шрифт на евродирективите“ начело с капитан Йордан Георгиев (министър-председател в сянка от името на опозицията) влязоха представители на две поколения – Незабравка Христова, Анхела Великова и Виктор Великов.

Журито бе в състав – двама представители на управляващите среди: Ростислав Павлов – секретар на община Силистра – председател, Константин Стоилов – юрист – зам. председател на ОбС Силистра, и инж. Диана Бебенова-Николова – представител на неправителствения сектор. Модератор бе Стоян Стоянов, докторант по журналистика и глас на радио N-Joy за Шумен. В останалите части на дебата, вкл. презентации за постигнатото и предстоящото на България в ЕС, участваха представители на АРГИ и ОИЦ.

И двата отбора се постараха – всеки според ролята, вътрешното си чувство и подготвеността си, за да заяви своите тези. Студентите стъпиха на базата на собствения си опит предимно по отношение на възможностите на програми като „Еразъм“, даващи право на студенти, ученици и млади учени да пътуват в чужбина, където да се обучават и да създават нови контакти. Журналистите от своя страна, типично за професията си, направиха опит да стоят в полето на общите изводи, впечатления и заключения.

Най-важните от тях бяха: България и след 10 г. членство в ЕС е най-бедната страна, загубила суверинитет предвид това, че изпълнява директиви от Брюксел и ЕК; селското стопанство е ощетено, бюрокрацията е голяма, факт са двете „скорости“ – резултат от отношението към различните групи държави, и др.

В крайна сметка с една точка преднина журито реши, че студентите, т.е. утвърждаващият отбор, се е справил по-успешно и заслужава победата в едно небивало предизвикателство,а, както винаги в живота, изводът остава за публиката – нещо като по Шекспир („Краят остава за Вас“).

Няма коментари:

Публикуване на коментар