вторник, 16 май 2017 г.

4 учителки от Силистра с отличие "Неофит Рилски"МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
 

Носители на грамота „Неофит Рилски“ от град Силистра за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование (заповед на министъра на образованието и науката № РД 09 – 2391/ 16. 05. 2017 г.

  
Вяра Стоянова Георгиева – старши учител по биология и здравно образование, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Силистра
Дарина Иванова Панова – старши начален учител, ОУ „Отец Паисий“, Силистра
Галина Костадинова Тодорова – старши учител по математика, ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Силистра

Наталия Георгиева Крумова – старши учител по професионална подготовка, ПГСУАУ „Ат. Буров“, Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар