вторник, 23 май 2017 г.

В центъра на Силистра - „Образователна панорама 2017“ за кариерно развитие


Център за кариерно ориентиране при РУО на МОН в партньорство с Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности“ организира ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАНОРАМА 2017 на площад „Свобода“ в град Силистра 30 май 2017г. от 14.00 до 18.00 ч. Доброволци по време на Образователната панорама ще бъдат младежи от Ученическия парламент.

В рамките на проявата на специално подредени рекламни щандове и чрез мултимедийни презентации учебните заведения ще представят основни акценти от своята дейност - прием за следващата учебна година, училищен живот, материална база, работа по проекти.

Ученици, родители и граждани ще получат актуална информация за продължаване на образованието в първи и пети клас; в професионални и в профилирани гимназии; в специалностите, предлагани от филиалите на РУ „Ангел Кънчев“ и на учебния център към  Филиал Русе на ВУАРР Пловдив. 

ЦРО ще представи възможностите, които предлага за кариерно ориентиране на ниво училище; за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование, за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и за децата със специални образователни потребности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар