сряда, 19 октомври 2016 г.

В Силистра честваме Деня на местното самоуправление

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова провеждат от 11 часа на 21 октомври 2016 г. в Общински съвет Силистра тържествено отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление в Община Силистра. Включително и в контекста на 25-ата година от рестарта на местното самоуправление след демократичните промени през 1990 г.
През есента на 1991 г. са първите демократични избори в България, вкл. в община Силистра, след промяната на политическата система и навлизането на многопартийността. Първоначалният Общински съвет Силистра е с 51 местни депутати, избирани на партиен принцип чрез пропорционални листи. През годините броят на общинските съветници е намален първо на 45, после и на 33 – понастоящем.
Пръв председател на Общинския съвет е Васил Калинов от БСП - впоследствие на три пъти народен представител, а пръв кмет е Стоян Плугаров – земеделец от обединените демократични сили.
Оттогава до днес в изпълнителната власт Силистра е имала 4 мажоритарно избрани кметове – д-р Петър Илиев (БСП), д-р Георги Панов (СДС), Иво Андонов (коалиция или Инициативен комитет) и настоящият – д-р Юлиян Найденов (ГЕРБ). Начело на местния законодателен орган са били д-р Марин Пейчев – в три поредни мандата, Александър Сабанов, Георги Балушев, Димитър Генов и д-р Мария Димитрова – в момента, но също и в предишния мандат.
От 1998 г. Общински съвет Силистра има собствена заседателна зала в Административно-търговски комплекс, изграден на мястото на някогашното Начално училище „10 февруари“. От 2006 г. сред първите в страната за съветниците от Силистра бе монтирана система за електронно гласуване, подарена от американски партньори.

Няма коментари:

Публикуване на коментар