петък, 14 октомври 2016 г.

В Силистра близо 100 дипломанти от ВУАРР Пловдив получиха дипломи за висше образование

В Силистра бе проведена поредната церемония за връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри в местния Учебен център към Филиал Русе на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив. В нея по покана на ректора академик проф. д-р инж. Димитър Димитров, доктор хонорис кауза на ВУАРР Пловдив, участваха помощник ректорът Веселин Митев, заместник областният управител Елена Томова, председателят на ОбС Силистра д-р Мария Димитрова и Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ при Общинска администрация Силистра.Те връчиха дипломите, включително и европейският й образец, на 97 дипломанти, от които 33-ма отличници, повечето от които са завършили магистърската степен. Средният успех на бакалаврите е 4,76, а на магистрите – 5,52.

В момента между 300 и 400 са студентите, обучаващи се в Учебен център Силистра в различните форми – редовна, задочна и индивидуална. Актуална е и акредитацията за обучение на докторанти по две специалности: финанси и биорастениевъдство, обяви академик Димитров в своето слово пред студентите, участници в церемонията.

В приветствието си от името на областния управител на област Силистра Стоян Бонев заместник областният управител Елена Томова заяви: Уважаеми дипломанти, от днес Вие се вписвате в голямото семейство на завършилите Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, за да станете част от мисията за нов разцвет на българската икономика и конкретно на селското стопанство, както и на производството на продукти от даровете на природата…На добър час на всички, които от днес са част от родната икономика и от управлението на малки земеделски стопанства, на големи фирми и на предприятия!

Като представители на местното самоуправление приветствия поднесоха също д-р Мария Димитрова и г-жа Цветана Игнатова. От името на випуска приветствието поднесе Лилиана Драганов, а клетвата прочете Желю Цветанов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар