понеделник, 17 октомври 2016 г.

Интернет портал в Силистра ще показва здравни и транспортни услуги

В зала „Диоген Вичев“ в Регионална библиотека „Партений Павлович“ в Силистра с участието на библиотечни специалисти и на представители на областната и на местните власти от Силистра, Тутракан и Дулово бе представен уникален проект с очакван голям обществен интерес.
От името на организаторите директорът на библиотеката Даниела Недялкова заяви: „Библиотечната ни мисия е да предоставяме свободен, равнопоставен и неограничен достъп на гражданите на община Силистра и Силистренска област до информационни източници, продукти и услуги. Библиотеката има два Справочно-информационни центъра и е осигурила достъпна архитектурна среда за хора с проблеми в пространственото придвижване“.
Така бе обоснована идеята за проект на тема „Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан“, финансиран за шест месеца (до м. април 2017 г.) по линия на Министерство на културата и на Фондация „Глобални библиотеки – България“. Партньори са Народно читалище „Никола Вапцаров“ – град Тутракан, и Народно читалище „Христо Ботев“ – село Руйно, община Дулово.
Планираният резултат е повишаване на обществената осведоменост в областта на здравните услуги и на транспорта в регион Силистра чрез създаване на партньорски библиотечен Е-портал.
Екипите, осъществяващи проекта: Даниела Недялкова, Мануела Енчева, Светомира Вачева, Надя Иванова, инж. Мартина Стойкова, Васил Тончев (Силистра); Светлана Петкова и Стефка Капинчева (Тутракан); Садие Мехмет Махмуд и Али Мехмед Антика (Дулово). Обща сума на проекта: 4 656 лв., от които безвъзмездно финансиране 3 880 лв. и съфинансиране от 776 лв. (конкурс за малки проекти  2016 „Библиотеката - център на местната общност“), като парите отиват изключително за осъществяване на набелязаните дейности.
В намеренията на екипите е и желанието им да развият проекта и портала с допълнителна информация от най-различни сфери извън целевите – здравеопазване и транспорт (например – клубове, ел. мрежи, В и К, таксиметров транспорт, медии, ветеринарна медицина, обществени организации, различни структури на областно и на общински нива, и др.), както и да включат информация от останалите 4 общини в региона: Алфатар, Главиница, Кайнарджа и Ситово, по възможност и от близки населени места в съседна Румъния.
По предварителни изчисления най-малко 1 200-1 300 електронни карти ще бъдат разпространени, вкл. с възможност да бъдат теглени по електронен път, за да бъдат евентуално попълвани от набелязаните адресати, информацията от които ще бъде включена на сайта в интернет, където ще бъде и периодично обновявана. С флаери и стикери се предвижда да бъде разпространена информация за новия портал.

В пресконференцията, предшествана от работна среща на екипите, участваха още Цветана Игнатова - директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в община Силистра, Елица Тодорова  - регионален представител на евродепутата Емил Радев - посланик на библиотеките, Бюрхан Шефкет - главен специалист към отдел „Култура” в Община Дулово, и Сезер Нихат - председател на регионалната секция на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и член на Националния съвет по читалищно дело към Министерството на културата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар