вторник, 11 октомври 2016 г.

Силистренско участие в проект на тема „1 000 упражнения за професионална комуникация, съществуващи и на хартиен носител“


В първите дни на месец октомври в град Рига, Латвия, бе първата от поредицата срещи, на която бе представена концепцията на проекта 1 000 упражнения за професионална комуникация, съществуващи и на хартиен носител. В нея участваха и две филоложки от Силистра – Мария Брезоева и Ренета Лазарова – преподавателки по чужди езици, заедно с партньори по проекта, представители на образователни институции от 6 страни – Люксембург, Франция, Германия, България, Литва и Латвия. Участниците са преподаватели с опит в създаването на материали за изучаване на чужд език и интеграция в чужда езикова среда, специалисти с доказани компетентности в социалната интеграция на млади хора, учители.

Форумът бе организиран от  СНЦ „Сдружение на жени от региона на Дунав“, част от което е и г-жа Брезова, известен франкофон с опит и в други подобни проекти. Определени са ключовите дейности и основните ангажименти на отделните партньори в реализирането на общата цел на крайния продукт, предназначен за успешна професионална ком
уникация в полза на подпомагането при интеграцията в пазара на труда.
Всяка от страните е очертала основните проблеми, свързани с професионалната ориентация и реализацията на младите хора. Предложени са идеи за собствен принос в практическата разработка на проекта: сдружението се ангажира да създаде пакет от учебни материали и упражнения за успешно професионално общуване. Негови акценти са устната и писмената реч, като освен разработката на роден език проектът ще адаптира и преведе упражнения, предложени от останалите партньори.

Всички материали ще бъдат приспособени към определени целеви групи, тъй като идеята е все по-широк кръг от млади хора да имат възможността да се обучават в адекватно професионално взаимодействие, придобивайки представа за параметрите на това общуване в съвременния свят. Така ще съумеят самостоятелно да представят себе си и собствените си компетенции пред работодатели в страната и чужбина.    
  
В Европейската рамка за ключови компетентности е подчертано, че с глобализацията и високата степен на взаимосвързаност, които тя предполага, интеграцията и адаптацията на гражданите като основна част от основните умения за учене през целия живот ще изисква владеенето на комуникативни умения на роден език и на чужд език.

Проектът  визира  пряко три ключови компетенции за образование и обучение през целия живот, определени от този документ: общуване на майчин език, владеене на чужди езици и елементарни математически умения. Той ще предложи практичен инструмент за младежи в период на обучение или на професионално интегриране, подпомагащ развиването на умения за общуване, надхвърлящи обикновените езикови умения. С тях ще бъде улеснен достъпът им до пазара на труда, социалното включване и конкурентноспособността им.

Брезова допълни още: „Предходният ни инструмент – 900 упражнения за професионална комуникация, в изготвянето на който са участвали няколко от настоящите партньори, вече широко се използва в професионалното обучение, включително  и в това на хора с увреждания. Определени части  от него са включени в курсове за професионално обучение и дори са публикувани в книги, но официалните програми обикновено са твърде технически и се ограничават до правописа и граматиката“.

В много страни вече се очертава тенденцията в тези програми да се включва комуникацията –  умението за пълноценно общуване  –  като нова компетенция, усвояването на която е от голямо значение особено за отпадащите ученици и за тези, които изпитват определени затруднения в усвояването на знания и умения. За реализацията на това особено важно е на обучаващите да се предоставят атрактивни  и ефикасни педагогически инструменти. Такава именно е целта на настоящия проект.


Той ще допълни и обогати предходния проект, който предлагаше упражнения само на хартиен носител. Към него ще бъдат добавени нови 100 интерактивни упражнения. По този начин и математическите умения ще бъдат включени в педагогическия инструмент за критично използване на технологиите и усвояването на правилата за пълноценно общуване. 
Инструментът, който ще бъде разработен на френски, немски, английски, български, литовски и латвийски ще предложи широки възможности за реализиране и усъвършенстване на определени дейности, типични за професионалното общуване не само на роден, но и на чужд език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар