вторник, 4 октомври 2016 г.

ПГСС Ситово успя да реализира държавния план прием – една паралелка в 9-и клас

Дворът на професионалната гимназията по селско стопанство в с. Ситово и на 15 септември 2016 г. бе изпълнен с развълнувани ученици, учители, родители и гости, съобщи директорът на училището Гинка Йорданова. За поредна година ПГСС Ситово успя да реализира държавния план прием – една паралелка в 9-и клас в дневна форма на обучение с професия „Фермер“, специалност „Земеделец“.


В училището се обучават 70 ученици в дневна форма по три специалности: „Земеделец“, „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ и  „Пчеларство“. Обучават се още ученици в задочна и в самостоятелна форми. Гимназията има утвърдена учебна програма от Българска агенция по безопасност на храните за курс „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“.


Новата учебна година бе открита с кратка художествена програма.  По традиция деветокласниците бяха посрещнати с питка и мед, като и им бяха завързани шалчета с емблемата и логото на гимназията, които са част от училищната униформа.  Директорът на училището приветства с добре дошли новозаписаните ученици и им пожела успех, както и на техните учители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар