петък, 21 октомври 2016 г.

21 октомври 2016. Общински съвет Силистра. Ден на българската община и на местното самоуправление - 25 години от първите демократични избори

В зала „10-и февруари“ на Общински съвет Силистра бе проведено тържество в чест на Деня на българската община и на местното самоуправление, както и по повод 25-ата година от провеждането на първите демократични избори след политическите промени в България през 1990 г.

На поканата на д-р Мария Димитрова от името на Общински съвет Силистра и на д-р Юлиян Найденов – кмет на общината, се отзоваха настоящи и бивши общински съветници и служители на администрацията, Негово Висопреосвещенство Доростолският митрополит Амвросий и областният управител Стоян Бонев.

Сред участвалите бяха председателите на местния законодателен орган в предишни мандати: д-р Марин Пейчев (1995-2007), Георги Балушев (2007-2008) и председател на т.нар. Временна управа (1990-1991) и Александър Сабанов (2008-2011), както и дългогодишните кметове на община Силистра Йордан Нейков (1976-1986) и инж. Иво Андонов (1999-2011).

Всички те, заедно с общински съветници многомандатници: инж. Стефан Райчев, инж. Руфи Мустафа, Нели Стоилова, Драга Неделчева, Милен Пенчев, Керанка Иванова и Йордан Георгиев получиха възпоменателни грамоти, каквито са предвидени и за неприсъствалите, сред които Димитър Генов (председател 2012-2013), Бисерка Костова и др., избирани за общински съветници в повече от 3 мандата от 1991 г. насам (общо 12 души от 287 положили клетва за общински съветници в периода 1991- 2016).

Гост на събитието бе Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение в Република България, в което община Силистра е сред първите членове при създаването на организацията през 1998 г. В своето слово тя припомни, че „най-висшата власт е тази, която е най-близо до хората, поради което общинските съветници трябва да имат самочувствието на хора, избрани, които са и под контрола на гражданите“.

Преди 20 г. на 11.12.1996 г. бе създадено Националното сдружение на общините в Република България като представител и защитник на общините, в което при старта му членуват едва 1/3 от всички български общини. Първоначално чрез него се споделят практики на местното самоуправление в САЩ и Кралство Холандия. На 16.12.2004 факт става и Националната асоциация на председателите на общински съвети, зам. председател на която в първите години е д-р Марин Пейчев, тогавашен председател на ОбС Силистра.

Междувременно през 1998 г. е взето решение 12 октомври, денят, в който през 1882 г. на практика стартира българското самоуправление, да стане празник на българската община и на местното самоуправление. Пет години по-късно Съветът на Европа предлага през м. октомври всяка страна членка да провежда подобен празник в рамките на една седмица.

От нейното изказване стана известно защо наскоро община Силистра е получила най-престижната награда „Община реформатор“ със следните заслуги: общинари и общински съветници от крайдунавския град имат принос за създаването на близо 20 закона и нормативни документи (вкл. постановления на Министерския съвет); над 20 са участията в различни обучения, вкл. и като говорители у нас за споделяне на добри практики пред 8 национални форуми, както и в чужбина.

Най-дългогодишният председател на Общински съвет Силистра – д-р Марин Пейчев (1995-2007), в своето изказване подчерта няколко важни момента: в първия мандат – 1991-1995 г., надделяват политическите изявления и речи (б.а.-кмет тогава е земеделецът инж. Стоян Плугаров), но впоследствие всички осъзнават, че само с приказки не става, а трябват и конкретни дела.

Той посочи и първите прояви на разбирателство – по отношение на преодоляването на проблемите на резервата „Сребърна“ до прокопаването на канал за връзка с река Дунав; действията по решаване на обгазяването от страна на румънския завод „Сидерка“ в Кълъраш, за целта на което е създадена смесена международна комисия и са събрани доказателства, вкл. чрез лазерна техника и спътниково заснемане.

Спомената бе и борбата за участие в общото събрание на НСОРБ с пробива за членство и на представителите на общинските съвети – като делегати и като участници в неговия Управителен съвет (б.а.-с участието на д-р Пейчев).

Той припомни, че през 1995-1996 г. по времето на кмета д-р Петър Илиев се взема решение Общински съвет Силистра да има своя „къща“, в каквато се превръщат настоящите няколко помещения със зала за заседания на ул. „Симеон Велики“ 16, която е част от Административно-търговски комплекс, изгладен на мястото на някогашното Начално училище „10-и февруари“.

Като успех на дипломацията и на взаимодействието между църковните и светските власти се определя успешното – след близо десетгодишна борба, възстановяване на Доростолска епархия с център Силистра, на която след години Общински съвет Силистра гласува превръщането на имота на бивше училище в митрополитски дом.

Пред аудиторията свое изявление направи и Георги Балушев – зам. областен управител на област Русе, в два мандата зам. кмет на общината (1999-2007), няколко месеца председател на ОбС Силистра и председател на Временната управа през 1990-1991 г. Той припомни, че през м. ноември 1990 г. е създаден Временният изпълком в Силистра със заместник Юлиян Русанов и секретар Маргарита Ивановас участието на представители на 9 политически сили. До провеждането на избори за местни органи на властта през октомври 1991 г. изпълкомът, наричан Временна управа, е едновременно в три роли: местно законодателство, изпълнителна власт и държавно управление. Управата провежда заседанията си веднъж месечно, които продължават средно от 4 до 8 часа в търсене на съгласие по разглежданите проблеми. По значими въпроси се провеждат консултации с политическите сили.

В този период на партиите са дадени общински имоти, за да извършват дейността си; сградата на ОК на БКП се отдава за ползване на правораздавателните органи (следствие, съд и прокуратура); довършена е водно-отоплителната система на града; разширено е ОУ „Св. св. Кирил и Методий“; довършени са корпусите на учителския институт (сега Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“).

В своята реч кметът на общината д-р Юлиян Найденов заяви: „Изминали са 134 години от влизането в сила на  първия Закон за общините и градското управление. В съвремието ни един от основните закони, който ръководи  местното самоуправление, е Законът за местно самоуправление и местна администрация. Административната реформа започна през 1991 г., но настъпи с очертаване и точно разписаните  правомощия на кмета и на общинския съвет в Конституцията на Република България.

Европейската харта за местно самоуправление, която е основополагащ документ в европейския мироглед по темата, регламентира  правото на гражданите да участват в управлението на обществените  дела. Това  е един от демократичните принципи, възприети от всички държави членки на Съвета на Европа, в името на населеното място и общността, и на възможността сами да определяме своето развитие.

От 1991 г. Силистра е общински център. Община Силистра – член на НСОРБ и на Асоциация на дунавските общини, е изградена от 19 населени места. Като кмет втори мандат ми позволете да спомена сериозния обем от работа, който сме поели в изпълнение на европейските проекти, които реализирахме и по които продължаваме да работим. Това са инвестиции за около 120 млн. лв., отнасящи се до всички сфери на обществения живот.

Днес гражданите са все по информирани, изискващи и предлагащи развитие. Ние – избраните от хората, като местна власт,  носим  нашата отговорност пред настоящето и бъдещото с ясно очертаните  очаквания: местната власт да  упражнява правомощията си в общината. Това е възможно единствено като се вслушваме в мнението на хората“.

Областният управител Стоян Бонев също поздрави присъстващите: „Уважаеми госпожи и господа, участници в днешното тържество, посветено на Деня на българската община и местното самоуправление в Община Силистра, чрез което кметовете на общини и на кметства, както още техният законодател и коректив – Общинският съвет, са най-близо до хората.

Участниците в местното самоуправление, в чест на което от две десетилетия насам имаме съвременно законодателство, са представители на обществото в изпълнителната и в законодателната местна власти. В това отношение нашата страна има традиции още от първите години след Освобождението на България през 1878 г.

През всичките периоди на своето съществуване от създаването си до днес, вкл. в Третото българско царство, в румънския период, в годините на тоталитаризма и след демократичните промени Силистра винаги е била важен административен център, макар и с променящ се териториален обхват.

Изминалите 25 години на формиране на многопартиен начин на управление бяха изпълнени с предизвикателства, защото се раждаха или преустройваха политически структури. Създаваха се и нови лидери. В действие влезе ново законодателство: от 1996 г. имаме Закон за общинската собственост, който действа редом със Закон за местното самоуправление и местната администрация, както и с други основополагащи закони и правилници.

Междувременно в община Силистра няколко политически сили имаха възможност да управляват делата на общината, включително и във формати, различни от централните правителства. Вземаха се важни решения, някои от които не издържаха проверката на времето и се наложи да бъдат преформулирани.

Общински съвет Силистра на няколко пъти получи редукция в представителството на гражданите – в първия мандат в него членуваха 51 съветници, после 45, а през последните мандати броят им бе намален трайно на 33.

Някои от общинските съветници влязоха в управлението на държавата, други станаха народни представители. Не малка част от избраниците на народа заеха длъжности и в общинската администрация. През последните 15 години община Силистра на два пъти е носител на престижни награди – за община с открито и прозрачно управление – през 2002 г., и през настоящата година – за община – новатор, както и на други признания от страна на държавата и на неправителствения сектор.

От близо 20 години местният законодателен орган има своя база, независима от изпълнителната власт. Тя е средище за провеждане на разнообразни обществени форуми, превръщащи я в необходима и желана социална придобивка. Силистренският Общински съвет е сред малкото в страната, в който от 10 години се гласува по електронен път, което не само улеснява работата на съветниците, но и я прави по-прозрачна.

Статутът на областния управител като представител на държавната власт в област Силистра му вменява задължението да следи за законосъобразността на актовете на кметовете, както и на решенията на общинските съвети. В този смисъл прави чест на община и Общински съвет Силистра, че само в изключителни случаи се налагат санкции, изискващи нови процедурни моменти и евентуално корекция на заповеди, решения и др.

Поздравявам всички, които днес се отзоваха на поканата на председателя на Общински съвет Силистра и на кмета на общината да участват в тържеството за участие в тържеството. Това е доказателство, че взаимно уважаваме Деня на българската община и на местното самоуправление. Желая на участниците в управленския процес нестихваща инициативност и мъдрост, целеустременост и политическа толерантност, както и чувство за гражданско взаимодействие. И в крайна сметка – добри резултати от свършената работа, на която единствен оценител са гражданите на община Силистра. Честит празник!“

Д-р Мария Димитрова направи презентация, в която проследи развитието на Общински съвет и община Силистра през последния четвърт век. Най-важните факти: символите на община Силистра са знамето, гербът и печатът, а знаците: церемониалната кметска огърлица, почетната книга и книгата с летопис за общината.

От 2001 г. Силистра е отново център на епархия – след възстановяването на Доростолска епархия на петия Църковно-народен събор. Продължава изборът всяка година на поне един почетен гражданин: досега общо 24 в историята на Силистра. През последните години нов обновен вид имат Дунавски парк Силистра и площад „Свобода“, чието начало е сложено при управлението на кмета Йордан Нейков. Преди близо 15 години факт е станало изграждането на Регионалното депо за твърди битови отпадъци – едно от първите по рода си в страната модерни съоръжения.

Неправителственият сектор с помощта на общината се пребори най-старият силистренски дъб да стане дърво №1 на Европа, а с общи усилия – Поддържан резерват „Сребърна“ – да влезе в превръщането му в биосферен парк. Продължава процесът на побратимяване на Силистра с градове от други страни – последният засега град побратим е Сакурагава (Япония)". Като естествено продължение на изявлението на председателя на ОбС Силистра бе и изказването на нейния заместник Константин Стоилов - дългогодишен общински съветник и вече в трети мандат председател на Постоянна комисия по местно самоуправление.

Румен Атанасов, председател на Общинска избирателна комисия (1991 г.): „Както знаем, паметта за нашето минало е определяща за бъдещите ни действия. Тази тържествена сесия е много показателна за това, че трябва не само да се гордеем с постигнатото, но и ежедневно да го отстояваме. Грешките да помним и да не ги повтаряме.

В спомена за първите демократични избори за общински кметове, кметове на населени места и общински съветници през октомври и ноември 1991 година съм запазил преди всичко доброжелателната енергия за справедливост и по-добър живот.

До този момент в община Силистра действаше Временна управа с председател Георги Балушев и представителство на всички политически сили. Похвално за тази управа е, че тя успя да се справи с проблеми, които трябваше да бъдат спешно разрешавани, без да е установено ново законодателство, както и да е добра организация за подготовка и провеждане на изборите.

Както и сега, членовете на Общинската избирателна комисия бяха избрани чрез консултации на политическите сили. Имаше задължително изискване председателят, заместник председателят и секретарят на комисията да бъдат юристи и за нашата комисия това бяхме: аз като председател, зам. председател бе Виолета Александрова, секретар Иван Савов.

Отчитането на резултатите ставаше по пропорционалната системата и методът ДОНТ, непозната у нас до този момент. За кратко време трябваше да се обучим и да подготвим членовете на секционните избирателни комисии. Обичайно ръководствата на партиите на централно ниво бързо влизат в личен конфликт и разединяват структурите си в провинцията. Но силистренци, също не за първи път в исторически план, проявиха разум и създадоха първата местна коалиция от СДС-движение, СДС-център, СДС-либерали и ДПС.

Не всички помнят, а младите дори не знаят, че само в предходната 1990 г. тук идваха да агитират за обявяване на Разградската република, но силистренци, разумни и интелигентни, не се присъединиха към този апел. Време е да оценим този факт, за който никъде не се говори, и да насочим вниманието на управляващите към по-голяма отговорност и ефективни, а не само ефектни действия, повече позитивни, а не само поза в действията. Това желае всеки гражданин на Силистра и на България.

И така, първите избори приключиха след втори тур на 13 ноември 1991 година с 13 гласа в полза на кмета инж. Стоян Плугаров (негов опонент бе Георги Балушев от БСП), подкрепян от вече споменатата местна коалиция.
Разбираемо трудно това бе прието от членовете и привържениците на БСП, които обжалваха решението на ОИК пред Районен съд Силистра. Съдът потвърди решението на ОИК като правилно и законосъобразноЧленовете на комисиите, при огромно напрежение, въпреки несъвършенството на закона, се стараеха да бъдат прецизни, осъзнавайки важността на събитието.

Споменът от 1991 година е заключил в себе си и отношението между политическите опоненти. В по-голямата част от времето споровете им бяха политически, изразявайки несъгласие в оценката на исторически събития и периоди, но запазвайки собствения си морал и поведение. Но и тогава имаше хора, които не одобряваха добрия тон и, за съжаление, това наследство се умножи в следващите години.

Естествено, това си има логичното обяснение – задкулисното изнасяне на капитали от държавната хазна, както и ожесточеното разграбване на държавното имущество. Сега сме свидетели на грозни сцени, дори без маска и без грим. Капиталът, който трябва да извлечем от не лекия 25 годишен опит е: да бъдем усърдни в демократизирането на нашите възгледи; да бъдем бдителни към случващото се в обществените процеси; да бъдем последователни в запазването на демократичната ни държава“.

По традиция на подобни форуми отношение взе и Доростолският митрополит Амвросий: Отправям Ви всесърдечен поздрав - подобно на църквата, и Вие сте избрани от народа, поради което трябва да сте щастливи хора. Не искам да омаловажавам работата на депутатите, ковящи законите, но едва ли обикновените хора се интересуват от това, защото се вълнуват от живота си в населените места. Вие ковете настоящето и бъдещето на общината. От 6 години съм в Силистра и може би не сте обърнали внимание на промените в града. Отправям благопожелание да продължавате да работите за Силистра“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар