четвъртък, 13 октомври 2016 г.

В Силистра започва цикъл от лекции за розенкройцерите


Кои са розенкройцерите? С какво се занимават? Кое е онова, което ги е вдъхновило? От идея ли са били обзети през последните няколко века? От философия? Религиозно движение? Начин на живот? 

Може да се каже, че централната розенкройцерска мисъл, която не е изгубила нищо от своята сила и актуалност, е апел към всички човешки същества: „...Човече, осъзнай напълно своето собствено благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос, и колко далеч се простира познанието ти за Природата.”

В настоящия курс за Вътрешния извор бихме искали да изследваме този предмет заедно и да обърнем внимание на въпроси като: Кое е толкова специално в посланията на розенкройцерите?
На какво основават учението си?

Какво представлява процесът на превръщане в розенкройцер? Какво се случва след като прозвучава Зовът на Братството през 1614 г.? Как се е развила нишката оттогава насам? И: би ли могло да се окаже, че самият аз съм „розенкройцер”?

На всички тези въпроси отговори ще даде цикъл от 7 лекции, посветен на 400 години от написването на Манифестите на класическите розенкройцери. Първата от тях при вход свободен е на 14 октомври 2016 г. от 18.30 часа в залата на Дома на Учителя. 

Лекторията е дело на Лекториум Розикруцианум,  (Интернационалната Школа на Златния Розенкройц), която е съвременна Гностична Духовна школа, част от Мистерийни школи, които са развили по-ранните импулси на духовно пробуждане на човечеството - школи като тези на Гностиците, Богомилите, Албигойците, Катарите и Класическите розенкройцери от XVII век, както научаваме от сайта www.lectorium-rosicrucianum.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар