сряда, 19 октомври 2016 г.

В Силистра стартира проект за Е-портал


На 17 октомври се състоя първата работна среща на екипите по проект „Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан” по Договор МК-ДБФ-15/15.09.2016 г. Целта на проекта е повишаване на обществената осведоменост в областта на здравните услуги и на транспорта в регион Силистра, чрез създаване на партньорски библиотечен Е-портал, с финансовото съдействие на Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки – България”. 

Бенефициент на проекта е Регионална библиотека „Партений Павлович” - Силистра, а партньори – библиотеките при НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1873”, гр. Тутракан, с екип Светлана Петкова и Стефка Капинчева, и НЧ „Христо Ботев – 1948”, с. Руйно, община Дулово, с екип Садие Мехмет Махмуд и Али Мехмед Антика. Общата сума на проекта е 4656 лв., от които безвъзмездно финансиране 3880 лв. и съфинансиране от 776 лв., а продължителността му е от октомври 2016 до март 2017 г.

След работната среща бе проведена пресконференция с медиите, на която присъстваха Цветана Игнатова от община Силистра, Елица Тодорова - регионален представител на евродепутата Емил Радев, Бюрхан Шефкет - главен специалист към отдел „Култура” в Община Дулово и Сезер Нихат - председател на регионалната секция на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и член на Националния съвет по читалищно дело към Министерството на културата, както и Стефка Капинчева от Тутракан.

Няма коментари:

Публикуване на коментар