четвъртък, 31 март 2016 г.

Граждани споделиха екотревоги пред общинските съветници в Силистра

За пръв път от десетина години насам граждани (5-ма души от неформална екологична група) от Силистра се явиха пред микрофона на Общинския съвет, възползвайки се от правото  за изказване до 3 минути, дадено им още в средата на първото десетилетие на този век чрез Правилника за дейността на местния законодателен орган.

Назаем от сайта на община Силистра:
Неформална група "Силистра диша"
По неофициална информация журналистката Росица Стефанова е последната, която преди години е поставяла пред общинските съветници теми, които според нея вълнуват гражданите. Преди това на няколко пъти подобни изяви имаха представители на Сдружение „ДЕЛТА“, в които членуват различни организации – социални и екологични, вкл. по повод създаването на институцията "Общински омбудсман", просъществувала 4 години, както и за създаване на Система за прозрачност в работата на Съвета.

Назаем от сайта на община Силистра:
На трибуната - Момчил Неков - евродепутат
Д-р Йорданка Николова (лекар), Виктория Денева (майстор-дърворезбар), Божана Кирова (ландшафтен инженер, вкл. с опит в Москва), Невяна Маринова (студентка) и Радослав Марков (журналист и кинематограф) говориха по една и съща тема, обединена от тревогата за зелената екосистема на Силистра.

Назаем от сайта на община Силистра:
Кметът Найденов, неговите заместници и администрация
По същата тема подкрепящи изказвания направи членът на  Европейкия парламент Момчил Неков, който е депозирал до кмета на Силистра заявление по Закона за достъп до обществена информация, в което има 10 въпроса, очаквайки отговор като „гражданин на Силистра и като евродепутат“. В изказването си той сподели опита на други европейски градове, където градската среда се регулира спрямо екосистемите в тях, вкл. зеленината в парковете и по улиците.

Подкрепящи изказвания по същата тема направиха общинските съветници д-р Мария Димитрова, Александър Сабанов, Надежда Бобчева, Веселин Георгиев и Димитър Трендафилов.

Като представители на съществуваща Инициативна неформална група „Силистра диша“, петимата представители на неправителствения сектор имаха за повод проблема с намеренията на общинската администрация да премахне 87 чинара от ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“, обвързано с проект за ремонтиране на улици и тротоари.

Групата работи от един месец по въпроса, като продължение на тримесечната позитивна кампания в борба за „Дърво с корен на България – ноември-декември 2015 г.“, в което спечели 106-годишен дъб в Дунавски парк Силистра, за да представлява страната в конкурса „Европейско дърво на годината“, чийто финал е на 20 април в Брюксел.

На 7 март т.г. вече е имало проведена среща с участието на представители на Групата, на Общински съвет Силистра и на Общинска администрация, но засега няма конкретно становище, което да удовлетворява  така нар. две страни – общината и неформалната група, събрала 3 700 подписа срещу изсичането на чинарите.

Какво споделиха изказалите се пред Общински съвет Силистра?

Лекарката д-р Йорданка Николова запозна съветниците с наблюденията, че вече има улици като „Отец Паисий“, на която няма нито едно дърво, а други – „Стефан Караджа“, „Толстой“ и др., са само с по едно, тъй като на местата на изсечените не са посадени нови. Направен е списък на улиците, потвърждаващи статистиката.
Невяна Петрова припомни за активността на Групата в конкурса „Дърво без корен“, доведен до успешен край на национално ниво не без помощта на общината, но по-важна била тревогата за осакатените дървета по време на работата по проектите „воден цикъл“, „газификация“ и „дунавски парк“, които сега са с отворени рани", а някои и с посечени корени, което ще предизвика гниенето им без време; вкл. притеснение има и за близо 40 туи на по 65 г. В същото време има опасни дървета, които не са обгрижени, макар и да са близо до алеите.
Според Виктория Денева, Групата смята за много краен вариант отсичането на чинарите (87 на брой), което не е необходимо и не е разумно. По света има добри практики по запазването на вековни дървета, растящи в градски условия. Необходима била по-сериозна консултация за анализ на дърветата, вкл. на скрити гнилостни процеси. Отбелязва се, че са пропуснати години за правилна резитба на дърветата в града. Препоръката: в името на адекватни действия да бъде повикана независима комисия, одобрена едновременно от общината и от екозащитниците.
Божана Кирова определи ситуацията като безпрецедентна, вкл. и по причина на заключението, че няма пари за озеленяване, а се намират средства за рязане на дървета? Тя уведоми аудиторията, че има различни видове сеч за декоративните дървета: формираща, санитарна и подмладяваща. Сподели също впечатления за неправилно и некомпетентно посаждане, а красивата зелена улица съхранява и паметта на един град.
Радослав Марков се изказа „кратко, остро и директно“, акцентирайки върху несъгласуваните дейности. Според него миналата седмина на пресконференция с министър Павлова е станало дума във връзка с внимание върху целесъобразнността при реализацията на проекти (примерно по програма „Региони в развитие“), предвид евентуалните проверки по тяхното правилно изпълнение. Той настоя за участие на местни архитекти, тъй като познават процесите, хората и манталитета в града, а и ще знаят, че може да им се търси конкретна отговорност.
Председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова изрази удовлетворение, че гражданите са се възползвали от възможността да изразят позиция по важна за града и за хората тема. Тя припомни, че на практика съществува активен диалог между общинска администрация, Общински съвет и всички неформални групи, тъй като са проведени срещи, първата от които бе на 7 март т.г.
Преди нея общинският съветник Веселин Георгиев се възпротиви срещу бюрокрацията – гражданите да бъдат спирани, ако продължи изказването повече от 3 минути, както е по регламент, настоявайки за адекватни мерки при премахването на опасни клони.
„Близо 6 години чакам да дойдат граждани да се изкажат в Общински съвет“, каза общинският съветник Александър Сабанов. Според него зелената екосистема на Силистра е важна за гражданите му, тъй като тя е и филтър, помагащ срещу отровите, изхвърляни от многобройните самолети, прелитащи над града и региона, в резултата на променените преди няколко години въздушни коридори, част от които са над България.
Надежда Бобчева, общински съветник: „Всички заедно – съветници, администрация и граждански неформани групи, ние сме градът, макар че ние, общинските съветници, идваме на работа в законодателния орган, за ад представляваме гражданите“.
Общинският съветник Димитър Трендафилов говори във връзка с подготовката да стартира реализацията на проекта за мемориал „Стена на славата“, предвиждащ и преустройство на парково пространство край паметник „31 силистренски пехотен полк – Железен". Инициативният комитет с председател Николай Димов (областен управител на област Силистра в периода 2011-2013 г.) е подписал договор с „Водно строителство“ АД за реализацията на проекта.
Според него от десетина дни договорът е на бюрото на кмета на Силистра за подпис, тъй като изпълнението му е в полза на община Силистра като т.нар. трето лице. В лицето на Димитра Желава участниците в проекта имали строителен надзор, който ще бъде изпълнен без заплащане. С дарения – предимно материални, се ангажирали и членовете на Камара на строителите – офис Силистра. Припомнено бе, че Инициативният комитет е изпратил писмо – призив до всички 133 общински съветници в 7–те общини от област Силистра да дарят по една месечна съветническа заплата, за да се съберат средства за изпълнението на проекта, чиято обща сметка е на стойност около 100 хил. лева.
Назаем от Да спасим чинарите на Силистра: изказвания на членове на Неформална група "Силистра диша" пред Общински съвет - Силистра, 31.03.2016 г.

Радослав Марков - журналист и специалист по кинематография


Уважаеми дами и господа,
Аз ще бъда кратък, остър и директен. Приемете го като обръщане на внимание, предупреждение, заплаха, закана или както искате. В последно време хората, от които зависят решенията в общината, го удариха през просото и резултатите се виждат. Нашето много свито и кротко население започна да надава глас и да протестира срещу несъгласувани и направо вредни дейности на общинарите. 
Това е показателно! Някои протестираха, че населението ги кълняло, вместо да се замислят защо. Хората дълбоко са обезверен и отчаяни от това, че никой не им обръща внимание и проблемите им остават нечути, затова не им остава нищо друго освен да се уповават на свръхестествени сили, т.е. да кълнат. Това е потресаващо! Докъде сме стигнали уж в демокрация и гражданско общество - хората да нямат никакви средства за въздействие освен кълнежи. Това е ужасно и си направете изводи, преди други да са ги направили и преди народът да е разбрал, че няма какво повече да губи.
Аз обаче имам механизми. Ако четете добре, в неслучаен вестник бяха предупредени кметове и подобни да внимават с целесъобразността на проекти, свързани с регионалното развитие. Това бе потвърдено и на пресконференция с министър Дончев и министър Павлова, както и в личния ми разговор след това, на който бе обсъден и проектът, и проблемът с Дунавската градина в Силистра, и сега сеченето на чинарите, което вместо да подобрява, вреди на гражданите поради редица причини, както казани от колегите преди мен и от такива, които ще го представят където и когато трябва. 
Въпросът за целесъобразността е толкова важен за Европейската комисия, че бъдещето на "Региони в растеж" зависи от тези проверки. Затова там няма да играят партийни приятели, близост до правителството или нерегламентирани отношения или мотиви от рода на "няма да ни карат да връщаме, защото знаят, че няма откъде”. В тази връзка е напълно възможно да се разгледа не само проектът с чинарите, но и другите вече изпълнени проекти, като "воден цикъл", "дунавска градина", "парад на изкуствата" и проект за "градска среда или развитие", по който бе предложено и сеченето на чинарите.
Не се заблуждавайте, че като са минали, всичко е ОК. Ние ще помогнем да бъдат гледани под електронен микроскоп и ще излезе каквото трябва, защото ние не сме по-големи хитреци от европейците. Така че преодолейте необяснимия инат (казвам го елегантно, всички знаем обяснението му) и недейте заради бълхата да изгорим и дюшека. Ще стане сложно…
За да има и позитивен момент - предложение. Въпреки Закона за обществените поръчки, да се намери начин в такъв тип проекти задължително да се включват местни архитекти, защото те живеят в града, познават го и неговите традиции също, и нагласите му, и хората...И ние ги познаваме и можем да им потърсим отговорност за грешни решения, но те няма ги допуснат.
Накрая, моля да ме чуете ясно. В тази връзка аз още чакам дървета на мястото на отсечените тополи, а виждам сега сеч, напук на гражданите. Силистра все повече заприличва на обръснат дирник, което започва да изнервя мен и хората. Ако това веднага не спре, то, знайте, че вече сме намерили лекарство, което лекува необясним инат и опит за манипулации. Това лекарстнво е много ефективно и силно. Но, както знаят лекарите, има тесен терапевтичен индекс и тежки странични ефекти. Ако обаче нещата продължават, ще го използваме без да се поколебаем, независимо че страничните ефекти са силни, те ще засегнат и двете страни. И веднъж използвано, не можем да му ограничим ефекта.
Нека не се налага, защото това е лекарство на последен избор. Но няма да се поколебаем да го използваме, ако отговорните хора не разбират от блага дума и то сега. Надявам се да сте ме разбрали и между редовете!

Виктория Денева, майстор дърворезбар, 
обявена за "Пазител на традициите" в категория "Занаяти"

Уважаеми дами и господа,
За намерението на Община Силистра да изсече 87 здрави чинара научих от статия в местна медия. Първоначално си помислих, че това е някакво недоразумение и затова при следващото заседание на Общинския съвет лично отидох, за да се уверя доколко тази информация е достоверна. Оказа се, че е истина, която в последствие ресорният зам. кмет (бел. - Емил Гойчев) потвърди.

Според нас, това решение е много краен вариант и не е най-разумният. През последните седмици граждани ни заляха със снимков материал за добрите практики по интегрирането на дърветата след основен ремонт на градове В и ИЗВЪН България. Примери от София, Пловдив, Стара Загора, Горна Оряховица…, показват,ч е запазването на вековните дървета в градска среда е напълно възможно.
Тук ще споделя мнението на проф. Евгени Цавков, дендролог и преподавател в Лесотехническия университет София: „За такива дървета като нашите чинари, за които мисля, че не са полагани системни грижи, е необходима по-сериозна консултация, не само с дендролог, а с фитопатолог и обучени арбористи (бел. - става дума за абористика - комплекс от мероприятия за лечение на дърветата), които знаят как да правят резитби, спазвайки спецификата на дървесния вид. 
Аз съм за запазването на всяко дърво и без да му е направен съответния танализ - да не бъде премахвано, както е и при хората. Това ни различава от цивилизования свят - отношението към тези мълчаливи наши спътници, които се грижат за здравето ни, и подобряват средата ни изобщо. Пропуснато е много време, в което е трябвало общината да се грижи за тези бързорастящи видове, но...това не значи, че е късно...“.
По въпроса за диагностиката на здравния статус на дърветата се допитахме до специалистите от "Дендро Протект", единствените до момента в България, които разполагат с нужната апаратура, за да направят такова изследване. Цитирам ландшафтен арх. Максим Янев: „По мой личен опит чинарите на тази възраст се държат добре, развиват мощна коренова система и с правилна резитба биха могли да просъществуват дълго. 
Обследването, което бихме могли да Ви предложим, ще ви даде информация за скрити гнилостни процеси. Това става възможно чрез употребата на томограф. Екипът ни има готовност да направи заснемане на обекта и засичане на точните параметри, за да може да се изготви адекватна оферта.“ Настояваме за адекватни действия от страна на Общината, за да бъде ангажирана независима комисия, одобрена от двете страни!

Божана Кирова, ландшафтен архитект, 

вкл. с практика в Москва

Свидетели сме на безпрецедентното намерение на Община Силистра да започне масово изсичане на платаните по ул. "Симеон Велики", които са един от символите на града ни. Режат се под различен претекст липи и други дървета в града, много от които абсолютно здрави и по останалите пънове това се вижда от всички граждани. Под формата на "подмладяваща" сеч неграмотно се кастрят дървета, които могат да се формират. Унищожава се под различен претекст зеленото богатство на града ни, изградено от няколко поколения. Пример за това е бетонираната ни Дунавска градина със стотици изсечени дървета. 
1. Платаните (бел.-големи дървета със сиво-зелена кора и дълбоко нарязани длановидни листа) са вековни дървета и те могат да бъдат съхранени, по мое скромно мнение като специалист в тази област, само с малка преработка на проекта. Тротоарната настилка и подземните комуникации не могат да бъдат определящ фактор за запазването на платаните. Като пример мога да дам това, че преди 30 години, когато се изгражда сега съществуващия тротоар, корените им бяха подрязани в местата, където беше необходимо това. За платаните по ул. "Добруджа" няма проблем да бъдат съхранени, те са и по-млади.
2. Декоративните дървета по улиците са предимно липи и те могат да бъдат формировъчно оформени съобразно състоянието, в което са сега, но това трябва да става под наблюдение и контрол на специалист озеленител. Има три основни вида подрязване на декоративни дървета: формировъчно, санитарно и подмладяващо. За съжаление, короните на всички неотрязани дървета се подлагат на най-драстичното "подмладяване" и това може да е безвъзвратно за много от тях. Заради няколко сухи клона се реже цяло дърво и даже бетонирането/циментирането на дупките в тротоара не скриват истината.
      3. По неизвестни за мен причини на мястото на отрязаните дървета се засаждат туи, а това само показва некомпетентност. Както разбрах ,Общината няма заложени пари за озеленяване, но за рязането на здрави дървета се намират!
     4. Искам да обърна особено внимание и на това, че даже малкото прихванали се дървета в Дунавската градина са наклонени и неправилно посадени. Същото е в центъра на града, където иглолистни видове са нагъсто посадени и няма накъде да растат.
     Настоявам на мястото на отсечените по неотложна необходимост дървета да бъдат засадени нови в съответния вегетационен период, но да се засаждат и укрепват правилно, като се иска гаранция от фирмата, която изпълнява това и за тяхното последващо поддържане или заменяне.
     За краткото време от 3 минути се обръщам към вашето благоразумие, надявайки се да се вземе правилното решение, за да се запази за бъдещото поколение това, което ние сме наследили от хората работили преди нас. Щом младите хора на нашия град спечелиха наградата "Дърво на годината", заслужават да спечелят и една красива и зелена улица, съхранила паметта на много поколения! Благодаря за вниманието!

Няма коментари:

Публикуване на коментар