неделя, 20 март 2016 г.

Преходна къща „Резилианс” ще продължи като иновативна услуга в Силистра

С пресконференция в Силистра приключи реализацията на проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” - Силистра с председател Христина Георгиева. Периодът на реализация на проекта бе 10 месеца, а максимално осигуреното финансиране бе в размер на 34 820.50 евро.

В срещата с журналисти участваха заместник областният управител Младен Минчев и заместник кметовете на общините Силистра и Дулово - съответно Денка Михайлова и Доротея Тотева.

С реализацията на проекта бе разширен кръгът на предоставяните социални услуги в община Силистра за подобряване благосъстоянието на жертви на насилие, основано на пола, вкл. за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Целта на проекта бе да приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга в държавата, който да осигури възможности за по-успешна социализация на жертвите на насилие.

С осигуреното финансиране бе създаден  Подкрепящ център „Резилианс”, в който се предоставят юридически и социални (досега съответно 100 и 140), както и повече от стотина психологически консултации на клиенти – до този момент на общо 36 лица, потърсили подкрепа, фамилно са консултирани  2 семейства.

Изградена бе Преходна къща „Резилианс”, чиито ползватели от момента на нейното разкриване  са 9 лица. Сградният фонд е предоставен от община Силистра с решение на Общински съвет, а спомоществователи, вкл. Ротари клуб Силистра, са съдействали за дооборудването на помещенията. Социалната услуга Преходна къща Резилианс, която бе  изградена, ще продължи да се развива във времето, като иновативна услуга, доказала своята необходимост и ефективност.

Екипът от специалисти и този на проекта, подпомагащи клиентите на преходната къща и подкрепящия център, преминаха предварително обучение по прилагане на подхода „Резилиас,  насочен към активиране способността на личността да се развива и израства в трудни условия.  Проведен бе и цикъл от обучения в общините на област Силистра с представители на социалните партньори - дирекция „Социално подпомагане, полиция, лекари, юристи, медицински работници и психолози. 

В процеса на работните сесии са укрепени партньорските взаимоотношения на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” с институциите на местно и регионално ниво. Обученията изградиха неформална мрежа от експерти в областта на превенцията и борбата срещу насилието и трафика на хора, за прилагане на интегрирани подходи в регионалните политики, при разработване на съвместни проекти в социалната инфраструктура и развитието на гражданското общество.

Разработена бе специализирана програма за работа с жертви на насилие и трафик на хора по подхода „Резилианс”, която се разпространи сред специлистите от помагащите професии – социални работници, медицински работници и др., като същата е публикувана в Интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org и може да бъде изтеглена в електронен вариант от всеки заинтересован.
Г-н Минчев приветства от името на държавната власт в област Силистра организаторите на пресконференцията и изпълнители на социалния проект, един от най-големите в областта. Той подчерта неговото значение и осъществяването му на базата на партньорството с администрациите, НПО и донори.
 
В този дух бе и подкрепата, изразена от зам. кмета на община Дулово Доротея Тотева, вкл. с декларираното желание на общината да влезе във взаимодействие със силистренската неправителствена организация, домакин на пресконференцията.
 
Потребителка на услугата, създадена от проекта, представи своите впечатления, подчертавайки, че благодарение на нея е получила необходимото спокойствие, тъй като е приютена в достатъчно добри условия за живот.
 
В медийното събитие се включи и гостът Георги Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. В своето послание той обяви, че за миналата година по линия на представляваната от него организация са подпомогнати 80 000 деца и 57 000 семейства, за което заслуга имат 13 000 доброволци.
 
В рамките на срещата стана ясно, че следващия вторник в Народното събрание в София е предвидена среща по темата за насилието над деца и жени.


Няма коментари:

Публикуване на коментар