сряда, 30 март 2016 г.

Допълнителни 10 201 655 лв за производители на краве мляко и за отглеждащите овце майки, кози майки, млечни крави и биволици


Допълнителна финансова помощ от 10 201 655 лв. предстои да получат производителите на краве мляко и земеделските стопани отглеждащи овце майки, кози майки, млечни крави и биволици, съобщи Христина Николова, директор на Областна дирекция Силистра на Държавен фонд "Земеделие".

Помощта е от националния бюджет и ще бъде предоставена за преодоляване на продължаващите смущения на пазара на мляко. За целта е подготвена Наредба за допълнение на Наредба № 21/12.11.2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора.Съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2015/1853 на Комисията за преодоляване на кризата в сектора и а Наредба №21/2015 бяха изплатени 11 742 820 лв. средства от 

Европейския фонд за гарантиране на земеделието по 4 схеми: 

1. подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г.; 
2. подпомагане на брой млечни крави в стопанството; 
3. подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството; 
4. подпомагане на брой биволици в стопанството. На основание чл. 2 от Регламента, държавите членки имат възможност да предоставят и допълнително национално подпомагане в размер до 100% от финансовия пакет от ЕС. България вече предостави национално финансиране в размер на 1 541 165 лв. (13% от пакета от ЕС)  само по схема 3 - подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството. 

Във връзка с продължаващите затруднения на пазара на мляко, през м. март 2016 г. се взе решение страната ни да се възползва от възможността за предоставяне на допълнително национално подпомагане в размер до 100% от финансовия пакет от ЕС на производителите от сектора. 

Допълнителните национални средства в размер на 10 201 655 лв. ще бъдат изплатени на бенефициентите по Наредба №21/2015, при условията на съществуващите 4 схеми за подпомагане. Плащанията ще бъдат извършени след влизане в сила на наредбата за нейното допълнение.


Схемата за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата на пазара на мляко в ЕС в сектор „Животновъдство”, бе приложена за първи път през декември, 2015 г. Тогава  Държавен фонд „Земеделие“ изплати  на 12 642 земеделски стопани от цялата страна, отглеждащи говеда, биволи, овце и кози, близо 13.3 млн. лева, в това число 1 541 108 лв. национални средства, като временна извънредна помощ за преодоляване на последиците от кризата. Най-много средства - 5 446 694 лева, бяха изплатени на 2 992 фермери поСхемата за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. 

По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанствотобяха изплатени 4 469 423 лева на 6 046 земеделски стопани, по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството бяха преведени 3 082 273 лева на 6 975 стопани, а по Схемата за подпомагане на брой биволици в стопанството - 283 219 лева на 172 стопани.

В област Силистра през 2015 г. извънредна финансова помощ в размер общо на 198 513 лева получиха общо 374 стопани, отглеждащи 5387 бр. млечни крави, 22 бр. биволици и 25 372 овце и кози майки. Отделно 127 производители,  осъществяващи доставки и/или директни продажби на 10 455 тона краве мляко, бяха подпомогнати със 170 308 лева за справяне с кризата на пазара на мляко.

Няма коментари:

Публикуване на коментар