четвъртък, 17 март 2016 г.

Среща "От малки - без чашка и дим" в Тутракан


Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, инициира среща "От малки - без чашка и дим" с учениците от всички общински училища и СПИ "Христо Ботев". Децата получиха подаръци и полезна информация от Тодорка Ангелова - секретар на МКБППМН - Тутракан.

Няма коментари:

Публикуване на коментар