четвъртък, 24 март 2016 г.

Среща на кмета на Силистра с проектантите от инвестиционния проект за "Достъпна градска среда"
По покана на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов и зам.-кмета инж. Емил Гойчев се проведе среща с колектива, разработил проекта за ремонт и реконструкция на ул. „Симеон Велики“ и пл. „Албена“.

В срещата участваха проектантите - ръководителят на екипа арх. Николов, ландшафтен архитект Ю. Попова и арх. Рогозански. От страна на общината взеха участие специалисти и експерти работещи по реализацията на проекта.

Обсъдиха се дейностите включени в обхвата на проекта, техния обем, обезпеченост с проектна документация и финансови средства, както и технологията и последователност на изпълнение. 
Особено внимание се обърна на становището на група граждани защитаващи идеята да се запазят чинарите по главната улица. Проектантите отбелязаха, че всички проекти свързани с развитието на градската среда засягат този проблем. 

В тези случаи водещи критерии са безопасността на преминаващите хора и превозни средства, състоянието на техническата подземна и надземна инфраструктура. Екипът изрази готовност да преразгледа проекта за благоустрояване и да намери начин да бъдат запазени максимален брой дървета. Едновременно с това проектантите бяха категорични, че дори и да се запазят част от дърветата, техните клони трябва да бъдат драстично намалени като брой и дължина.

Кметът на община Силистра заяви, че предстои сформиране на комисия от външни, независими експерти, която до края на месец април да обследва наличните дървета и храсти по ул. „Симеон Велики“ и пл. „Албена“. 

След това комисията ще представи доклад с окончателно становище, кои дървета могат да се запазят и кои трябва да се подменят. Водещото в работата на външните експерти ще бъде осигуряването на условия за реализацията на проекта в пълния му обхват, гарантиране целостта на сградите, подземната и надземна инфраструктура през следващите седем години.


Няма коментари:

Публикуване на коментар