вторник, 8 март 2016 г.

VII-ми МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ - СИЛИСТРА 2016”

Фондация „АЗГАРД”- грСИЛИСТРА

организира

VII-ми  МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС  ЗА  ДЕТСКА  РИСУНКА

„СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ТЪКАНИ”

СИЛИСТРА  2016

I. Целта на конкурса е младите хора: да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки; да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и др.) от родния край; да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор; да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство; да открият корените на своя род и да си направят родословно дърво; да се запознаят и гордеят със историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес, древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни.

II. Жанрове:   живопис и графика, приложно изкуство и колажи, снимка на детето в народна носия, родословно дърво на автора, компютърна графика и презентации

III. Условия за участие: в конкурса участват само снимки на изработените творби в посочените жанрове и оригинали на компютърни графики и презентациивсяка творба трябва да бъде снимана с дигитален фотоапарат и снимката да се изпрати в прикачен файл на e-Mail: slancheviruni@gmail.com

За участие се приемат само снимки с високо качество. Всяка снимка трябва да бъде изпратена с информация за авторатрите имена на автора (години, адрес, училище, телефон); заглавие на рисунката; име на учителя. Всяка творба да е  придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата (от коя историко-географска област е шевицата, на кого е принадлежала носията, какво знаете за цветовете, орнаментите и значението на шевицата).

Продължителността на компютърните презентации да е от 2 до 5 минути с текст на български език; размерът на творбата живопис, графика, приложно изкуство, колажи, снимка на детето в народна носия, родословно дърво на автора да е А3 или А4наградените рисунки имат запазени авторски права и  организаторите имат право да ги публикуват и представят в изложби.

Рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи: I група - от  6 до 12 г.;II група - от 13 до 18 г. Краен срок за получаване на творбите:  30 май 2016 г. на e-Mail: slancheviruni@gmail.comЗа връзка: slancheviruni@gmail.comFacebook: Слънчеви руни/Slanchevi runi.
  

ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА СИ !


ПОТЪРСЕТЕ КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОД !

Няма коментари:

Публикуване на коментар