сряда, 30 март 2016 г.

Читалището в Главиница с реновиран вид и нов Център за туризъм

   
Годишно отчетно-изборно събрание проведе Народно читалище
„Христо Ботев – 1940 г.” гр. Главиница ( действителните членове на читалището за 2015 година са 170). На него за председател на настоятелството бе преизбрана Елена Томова, в момента заместник областн управител на област Силистра. Читалището в малкият град е единствената културна институция, родена от една потребност на българина, потребност от ценностите, които четмото, песента, театърът, танцовите състави носят със себе си.

     Вече 76 години местното читалище, наскоро ремонтирано, разпространява култура и знания, популяризира и съхранява фолклорните традиции и ритуали в града, който е център на община. Традициите от миналото се пренасят в съвременноста. Обикновено акцентът пада върху Бабинден, Трифон зарезан, Великден и Празника на града , който е навръх Димитровден. Стремежът е да се осъществява приемственост между поколенията – деца, младежи и хора от третата възраст, за да бъде читалището обединител за жителите на  населеното място.

Самодейците се включват в изградените любителски колективи – Мъжка певческа група за възрожденски и народни песни, Женски народен хор, Вокална група  „Славей ” и Смесена формация.  Нова разкрита форма е Клубът за народни танци. Продължава дейността си и групата за Художествено слово с деца от СОУ „ Васил Левски ”.

Благодарение на доброто сътрудничество и финансовата подкрепа на Община Главиница през изминалата година в читалището са гостува вокалистите от „Тримата тенори“, Драматичен театър „Сава Огнянов ” от град Русе с постановката „Службогонци”. Малко по-късно ни гостува отново Николай Урумов с моноспектакъла „Открит урок за чужденци”. Празникът на града „Димитровден” бе отпразнуван с празнично хоро и песните на фолклорната певица Росица Пейчева.

Стана традиция в началото на месец декември с празнична програма на децата от детската градина и училището да запалим коледните светлини и да посрещнем Дядо Коледа. Отново със съдействието на Община Главиница посрещаме новата година с „Новогодишна наздравица” и баница с късмети.

През 2015 година самодейните колективи участваха в Празник на водните лилии с. Малък Преславец и в VII Национален събор на читалищата гр. Бяла. Радостен е факта, че и четирите  самодейни колектива се завърнаха от фестивала с грамоти за успешно представяне, статуетка на събора и Златен медал за читалището с най – атрактивни групи на сцената. По повод празника на град Силистра – 14 септември – Кръстовден, мъжката певческа група получи покана за участие  в XVI Национален фестивал на старата градска песен.
         През изминалата година  библиотечната дейност  беше един от основните приоритети. В момента библиотеката разполага с 12 440 библиотечни единици. БрояТ на читателите е 76, от които деца и ученици – 55, възрастни – 21, а броят на читателските посещения е 2 714. Библиотеката е утвърдена като информационен център. Предоставена е пълна компютърна конфигурация за свободен достъп до информация на гражданите. В Библиотечно-информационния център се провеждат вълнуващи уроци, подреждат се тематични изложби по различни поводи.

Традиция е всяка година месец април да се провежда Седмица на детската книга и изкуства за деца. На децата се раздават листовки с указания как се става читател на библиотеката и каква е годишната такса за читателско право. Организират се и се провеждат инициативи като „Деца четат на деца”, „Маратон на четенето”. Вълнуващо протича мероприятието „Вече сме читатели” с първокласниците от местното училище.

          През отчетния период работата на читалищното настоятелство е допринесла за развитие на културния живот на града ни. Доказателства за това са съвместната работа с Общинското ръководство, управление „Образование“, учители и ученици от СОУ „Васил Левски“, учителсктият колектив на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“, кооперациите на територията, младежи и пенсионери. Като резултат от съвместната инициатива между читалището и СОУ „Васил Левски ” продължи дейността на Детски танцов състав „Ритъм Главиница”, който беше сформиран по проект „Модно шоу на 19 век” по Оперативна програма „ТГС Румъния – България 2007 – 2013 ”.

След приключване на проекта танцовия състав продължи дейността си с финансиране от НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”, като на свое заседание проведено на 6.10.2014 г. всички членове на настоятелството взеха решение да продължи работата на детски танцов състав, като възнаграждението на ръководителя се изплаща от бюджета на читалището, а училището предоставя залата за репетиции.

Резултатите не закъсняват. За 2014-2015 г. танцовия състав от 36 участници нараства, като в него се включват деца от втори до девети клас. Съставът е ангажиран с участие в училищни и общински празници и тържества. Освен това има и международни участия в Румъния и Турция. Най-голям принос за всички изяви има ръководителят на танцовия състав Росен Атанасов. Благодарение на съвместната работа между ръководството на СОУ и читалищното настоятелство децата станаха добри танцьори, придобиха и самочувствие, че и те са част от Европа.

За осигуряване на широка информираност читалището ни работи съвместно с РЕКИЦ „Читалища“, Регионална библиотека „Партений Павлович“ гр. Силистра и Областен информационен център гр. Силистра. От своя страна те ни оказват методическа и експертно – консултантска дейност. През м. март на 2015 година заедно с ОИЦ Силистра и община Главиница  е проведена най-мащабната кампания на мрежата от информационни центрове в България – Националната инициатива под мотото „Да създадем ЗАЕДНО България 2020”.

         Като цяло читалището разполага с материална база, която включва в себе си сграден фонд и оборудване. Сградата, в която се намира читалището, е актувана като общинска собственост, която по смисъла на Закона за народните читалища и Закона за общинската собственост е предоставена за безвъзмездно ползване и стопанисване.

През месец август 2015 година започна изпълнението на проект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1940 г.” и създаване на Център за регионален туризъм; експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, община Главиница” по Оперативна програма за развитие на сектор  „Рибарство  2007 – 2013”. Размерът на субсидията е 486 012.99 лева, а приносът на ЕС е 364 509.74 лева.

     Единствената собственост на читалището е 50 дка обработваема земя, отдадена под наем на ЗКПУ „Триумф“ гр. Главиница. Читалищното настоятелство благодари на Управителният съвет на кооперацията за направеното дарение в размер на 1 000 лева, с които са закупени усилвател и една тонколона.

         Новите насоки в дейността на читалището през 2016 са превръщане на читалището в модерен многоцелеви център на образованието, в тясно сътрудничество с Община Главиница, СОУ „Васил Левски ” и ЦДГ  „Св. св. Кирил и Методий”; организиране на инициативи за обучението и възпитанието на подрастващите в ценности и добродетели; модернизиране на библиотеката като културен информационен център за местната общност; привличане на общността в дейността на читалището и др.

Народните читалища ги има, само и единствено заради желанията и потребностите на хората от определена общност. Те съществуват за това, че обединяват усилията на хиляди членове и най-вече на самодейци, превърнали принадлежността си  към читалището   от занимание в кауза.

          

Няма коментари:

Публикуване на коментар