понеделник, 26 януари 2015 г.

Двама от област Силистра в управата на Съюза на дунавските овощари


Съюзът на дунавските овощари, в който членуват основно производители от областите Силистра и Русе – общо над 130 души, представители на бранша, проведе в най-големия дунавски град своето първо общо събрание след създаването си преди една година. Търговище, Шумен и Свищов са градовете, към които сдружението ще се разширява в близко бъдеще.
 На събранието са утвърдени отчетите на управителния и на контролния съвети, както и са приети нови 75 членове. Гласувани са  бюджетът и програмата на съюза за 2015 г. От регион Силистра в управленските структури влизат  Мирослав Черников и Иван Димов - и двамата от община Ситово
Организацията отстоява интересите на производители на плодове и ядки, както и да влияе върху регионалната политика. Почасовото назначаване и заплащане на работници е сред проблемите, които искат своето разрешение, тъй като става дума за работа на кампаниен принцип.

За по-малко от една година тези и други въпроси са били обсъждани на повече от 20 срещи в Министерството на земеделието и храните, с Фонд „Земеделие“ и в Комисията по земеделие в парламента. По време на форума в Русе се проведе среща със земеделския министър Десислава Танева и с експерти от нейния екип. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар