понеделник, 19 януари 2015 г.

Полковник от резерва подрежда в Силистра изложба с 200 военни шапки от 40 страни

http://www.borbabg.com/
На 21 януари от 17 в зала „Диоген“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ ще бъдат представени лично от своите автори  експозицията „Символи на държавността“ и наръчникът „SURVIVAL: Как да предпазим децата от злополуки". В края на събитието издателство „АТЕА“ ще представи най-новите си заглавия. 
Експозицията е лична колекция на доц. д-р Людмил Георгиев и представя над 400 полицейски, пожарникарски, военни и морски фуражки, барети, пилотки, шапки, калпаци и каски от близо 40 страни, както и 10 униформи. Началото на колекцията е поставено през 1995 г. с английска каска на конен полицай и с личните фуражки
на автора.
     Най-старите оригинални експонати в нея са кожен шлем на германски офицер от Саксония, датиращ от 1913 г., каска от българската армия през периода от Първата световна война /1914 г./, както и фуражката от 1931 г. на лейтенант от пожарна команда от Париж.
Като цяло в колекцията най-многочислени са експонатите от българските служби за сигурност и охрана и от армията, датиращи от края на 50-те години на миналия век до наши дни. На второ място по численост са униформените фуражки и шапки от Гърция. От гледна точка на йерархичността в колекцията могат да се видят и фуражки, предназначени както за  най-нисшите звания - редник, матрос, полицай, така и до най-висшите - полковник и генерал.    
Доц. д-р Людмил Георгиев полковник от резерва има 27 годишен стаж в МВР, сега е преподавател по Криминалистика и Съдебни експертизи“ в Юридическия факултет на РУ  Ангел Кънчев  и хоноруван преподавател в Академията на МВР, както и  във ВСУ Черноризец Храбър – Варна.
Наръчникът "SURVIVAL: Как да предпазим децата от злополуки“ представлява практически съвети за родители, учители и деца с автор доц. д-р Георги Петров. Той дава  възможност да се запознаем с различни по своя характер и последици възможности, дете да попадне в сложна житейска ситуация, при която да бъде застрашено неговото здраве или живот.
Дадена е и подробна информация за необходимите първоначални действия, които трябва да се предприемат в подобни случаи. В книгата ще откриете как да предпазите децата от природни бедствия, психологически проблеми, инциденти и извънредни случаи, кризисни ситуации в дивата природа, зависимости от цигари, алкохол и наркотици, травми и наранявания - оказване на първа помощ, проблеми след раздяла на родители и близки хора и др.
Наръчникът е предназначен както за родители и работещи в сферата на детезащитната дейност, така и за деца. За да се реагира бързо и адекватно в кризисна ситуация, в края на книгата посочени адреси и телефони на институции, подпомагащи децата и родителите при подобни проблеми. Авторът на наръчника е работил в системата на МВР като специалист по превенция на детската престъпност и закрила на е отличен с почетните значки Отличник на БНА и Отличник на МВР
Преподавал е в Академията на МВР, а от 2003 г. е щатен  преподавател в катедра Теория на възпитанието" към Факултета по педагогика на СУ Св. Климент Охридски. За постижения в областта на науката образованието и културата е удостоен с почетния знак Неофит Рилски на МОН. Участвал е в изготвянето на Закона за закрила на детето, Наредбата за реда и условията за предоставяне на полицейска закрила на детето и други подзаконови актове, регламентиращи работата с деца като субект и обект на насилие. Автор е на няколко книги и множество статии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар