понеделник, 12 януари 2015 г.

Общо събрание на клубовете на БМЧК със 100 доброволци в област Силистра

Назаем от Фейсбук - профил на Юлиян Рачев

На 10-ти януари 2015 г. БМЧК - Силистра проведе своето общо събрание на клубовете. Според допълнителната информация: младите червенокръстци – в момента 100 човека в област Силистра, са обединени в 8 клуба  - по един 1 в Дулово и в Тутракан, и 6 в Силистра. Относно ръста на доброволците – от 53 в началото на миналата година, в края на 2014 г. са станали 100.
В работата на събранието взеха участие Петър Петров от дирекция БМЧК и Станимир Бояджиев – член на Оперативното бюро на БМЧК. На събранието присъстваха Маргарита Касабова – директор на секретариат,а и Юлиян Рачев, изпълняващ длъжността щатен специалист, отговарящ за младежките дейности.
Мария Василева – областен координатор на БМЧК Силистра, представи резюме на отчета за двугодишния период. Изтъкнати бяха ръстът на членовете и увеличение на броя на клубовете в областта, продължаване на дейностите по проект Работилница Идейница, участие на доброволци в отстраняване на последствията от наводненията в гр. Добрич, фондонабирателните кампании и подпомагане на различни групи с хранителни продукти.
Подчертана беше и идеята за проведеното състезание от доброволците в Тутракан „Запознай се с принципите на Червения кръст. При проведените избори от делегатите на новото ОСК избраха за областен координатор – Симеон Димитров, и Боряна Антонова, заместник областен координатор. Двамата ще бъдат делегати на 13-я Национален събор на БМЧК. За подгласници бяха избрани Теодора Димитрова от Силистра и Жюлияна Георгиева от клуба в Дулово.
Общото събрание на клубовете прие план на дейностите за 2015 година и насоки за работа за периода 2015-2016 г. Новоизбраното ръководство получи поздравления и пожелания за ползотворна работа и осъществяване на много нови и креативни идеи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар