четвъртък, 22 януари 2015 г.

Стартира Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради


Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи ПРОЕКТ на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
ПРОЕКТА на методическите указания може да намерите на интернет страницата на МРРБ - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  на стартиращата  Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (виж снимката). Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.  
В нея потребителите се информират кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които  трябва да се  направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за  недопустим разход по програмата.

До края на месец януари 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува утвърдените методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред съответната община.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар