вторник, 13 януари 2015 г.

Областната комисия по транспорт в Силистра защити движението на влаковете Варна-Русе и Русе-Варна


         На извънредно заседание на Областната комисия по транспорт, свикано от областния управител на Силистра Стоян Бонев, бе разгледано писмо от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД относно отмяна на следните влакове: БВ 9621 – Русе 05.55 ч.– Варна 09.50 ч., БВ 9622 -  Варна 16.10 ч. – Русе 20.08 ч., КПВ 90203 – Русе 14.18 ч. – Самуил 16.05 ч.
      Членовете на Комисията – представители на Областна администрация, на регионални звена, на общините от областта, на транспортни и на браншови организации бяха предварително запознати с проблема, обсъден обстойно и с аргументи.
    След обобщаване на изказаните мнения членовете на Областната комисия по транспорт излязоха със следното становище: „Областната комисия по транспорт към областния управител на област Силистра определя като значими за транспортното обслужване на населението на област Силистра влаковете БВ 9621 (Русе 05.55 – Варна 09.50) и БВ 9622 (Варна 16.10 – Русе 20.08) и е против отпадането им от графика за движение“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар