събота, 24 януари 2015 г.

Среща между ръководството на Общинска администрация и представители на многофамилни жилищни сгради в Силистра

          Във връзка с възможността за безвъзмездно саниране на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ (ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж)) със средства от европейските фондове, на 29 януари 2015 г. от 17:30 ч. ще се проведе среща в салона на Община Силистра между ръководството на Общинска администрация, представители и домоуправители на многофамилни жилищни сгради.

Няма коментари:

Публикуване на коментар