петък, 16 януари 2015 г.

Ръководството на община Силистра представи на пресконференция отчета за дейността си през 2014 г.


Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно със своя екип от заместник-кметове – Денка Михайлова, Емил Гойчев и Димо Стоев, както и с директори на дирекции представи на пресконференция отчет по дейности за изминалата 201 4г.
В началните си думи д-р Найденов каза:
„Отминалата 2014 година бе година на много работа.  Ние работихме упорито, последователно, подчинени на българското законодателство, достигайки заложеното в Мандатната програма за управление на Община Силистра. Днес сме по-близо до целите, които си поставихме, поемайки управлението на Община Силистра.
Това се оказа нелека задача и само строгата финансова дисциплина, иновациите, интеграционната политика по инвестиции и проекти, ясната визия за това как да изглежда Силистра като дом за нашите деца, с модерна инфраструктура и устройство на териториите, вървяхме напред, гледайки на образованието, на спорта, на културата и на социалните дейности като на задача с особена важност.
Надявам се скоро всички поети ангажименти и обещания да са реалност и да са даденост за жителите на община Силистра и нашите гости. За нас като Общинска администрация е от особено значение: превръщането на Силистра в по-добро място за живот и в притегателен център с инвестиции, иновации и растеж; древна Силистра – средище за култура и традиции, образование и спорт. 
През 2014 година се включихме в престижната надпревара да работим по европейски програми и проекти. Положихме сериозни усилия да стартират всички дейности по тях. Евросредствата по проектите имат съществен принос за постигането на поставените цели.
Поетите ангажименти в началото на мандата ми дават основание да представя всички факти по свършеното , по не довършеното и по нашите амбиции да продължим да работим и да финализираме започнатото и обещаното. Нови хоризонти не липсват, визията ни не спира до една или друга реализация на проект, но всичко започва със строга финансова политика.“

 Д-р Найденов представи пред журналистите в кратък вариант Отчета за извършената работа от Община Силистра през 2014 година. Той и ресорните заместник кметове отговориха на журналистически въпроси, интесеруващи обществеността на Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар