вторник, 15 юли 2014 г.

Заседание на Обществения консултативен съвет при областния управител на Силистра по темата за моста над река Дунав

Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф свиква на заседание
Обществения консултативен съвет към Областен управител на област Силистра, което ще се проведе на 17.07.2014г. (четвъртък), от 10 часа в заседателната зала на областната администрация. В дневния ред темата за дискутиране  е „Обществено обсъждане на възможността за изграждане на мост на река Дунав между градовете Силистра и Кълъраш“.
Темата е актуална предвид участието на регионалните и на местните власти на Силистра и Кълъраш в два поредни форума – работни срещи, проведени тази година в румънския град Турну Мъгуреле през м. юни и в град Русе през м. юли. Обсъжданията са в рамките на проект по програмата ТГС на ЕС, дело на румънското министерство на регионалното развитие. При провеждането му е осигурено партньорство на две консултантски фирми – по една от двете страни. Повече информация на сайта на Областна администрация Силистра (http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00008E6A?OpenDocument и http://silistra.government.bg/OA-ЯILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00008E5A?OpenDocument).

Със заповед на областния управител от 4 септември 2013 г. бе създаден Обществен консултативен съвет, в който членуват 30 души, представители на различни социални сфери. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар