сряда, 16 юли 2014 г.

Форум за съгласие и сътрудничество създадоха Русенският университет и областните управители на Русе, Силистра, Разград и Търговище

16/7/2014

           Форум за регионално съгласие и сътрудничество на базата на подписан от четирима областни управители от Северен централен район меморандум ще осъществява връзката между науката, бизнеса и управлението в областите Русе, Силистра, Разград и Търговище, стана ясно след проведената в най-големия крайдунавски град среща по покана на ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф. дтн Христо Белоев. В рамките на един от 16-те реализирани в учебното заведение проекти бе създаден форумът, чиято абревиатура е ФОРС, за да форсира развитието на четирите области, две от които – Русе и Силистра, са в трансгранични региони.
           От страна на област Силистра меморандумът за разбирателство бе подписан от областния управител Насуф Насуф, който в приветствието си заяви пред участниците във форума: „Чрез тази форма на общуване с Русенския университет намираме пресечната точка между образованието и бизнеса, тъй като тук се създават кадри; определят се приоритети в бизнеса и иновациите, които в администрациите на областните управители се идентифицират“.
         „Като структура ФОРС е пример за цялата страна как в определен регион се обединяват усилията на образованието, бизнеса и управлението за развитие на съответните райони; нашата академична структура и областните управители на 4-те област обявиха намерението си през ноември м.г., когато отново в Русе на работна среща бе подписан „протокол за намерение“, тогава подкрепен от кметовете на над 20 общини от Североизточна България“, каза при откриването на работната среща проф. дтн Христо Белоев. 
      В представянето на университета той сподели няколко впечатляващи цифри: в него се учат над 10 000 студенти в 54 специалности от 23 направления, най-новите от които са агрономство и строително инженерство, досега изучавани съответно само в Пловдив и София. 
           Над 100 са фирмите, с които Русенският университет, вкл. в Силистра, където има Филиал с педагогически и с инженерни специалности, е в партньорство по различни програми. И най-вече по програмата „Студентски практики“, благодарение на която в реални условия се обучават над 300 студенти и докторанти. Повече от 20 са националните и международните семинари на университета, към който четирите области могат да бъдат съпричастни. В това число и в Русенското изложение, провеждано всяка година в университета, чиято най-нова придобивка е „Канеф център“, изграден на основата на дарение.
         Знания, опит, идеи, консултации на експертно ниво, диалог с неправителствения сектор и с местните власти, обществени акции и фестивали, международни програми са ключовите думи и словосъчетания в меморандума, на реализацията на който ще се разчита в Северен централен район, за да се решат жизнено важни въпроси, вкл. демографската криза. В ход е и програмата за честване на 70-ата годишнина на Русенския университет, чиито финални прояви са в края на 2015 г. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар