понеделник, 21 юли 2014 г.

В партньорство с ОА Силистра се учредява Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие


21/7/2014
        На 22 юли 2014 г. в залата на Областна администрация Силистра ще се проведе първото заседание за учредяване на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие (ЕРСПДН). Инициативата е на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и се реализира с подкрепата и в партньорство с институцията Областен управител на Силистра. Идеята за сформирането на този обществен орган е в резултат от множество проведени срещи по проблема през 2013 г. с представители на различни професионални групи – съдии, прокурори, адвокати, социални работници, служители на МВР, общински администрации и др. В рамките на първото заседание се предвижда приемане на Правилник за устройството и дейността на ЕРСПДН, избор на ръководство и утвърждаване на План за работа през следващите 6 месеца.
        Целите на ЕРСПДН са насочени в няколко направления: ограничаване на домашното насилие на територията на региона, чрез извършване на дейности по превенция; осъществяване на контрол и мониторинг върху развитието на предоставяните услуги за жертви на домашно насилие и включването в специализирани програми на извършители на домашно насилие; стимулиране на партньорството между местната, съдебната и изпълнителната власти; структурите в Силистра на Български лекарски съюз и на Адвокатската колегия, както и доставчиците на услуги за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие и Правилника за неговото приложение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар