вторник, 22 юли 2014 г.

Виртуална социална академия в интернет показва свободни работни места

           „Виртуална социална академия“ се нарича платформата в интернет, създадена, за да показва свободни работни места в новите Центрове за кариерно развитие (ЦКР) в областите, стана ясно от представяне в Логистичен център Силистра, осъществено от Станка Лазарова, изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата Силистра. Пресконференцията бе част от проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудово правните и осигурителните отношения, и превантивни действия за ограничаването й“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

           Структурата на ТПП в крайдунавския град е една от 28-те страната, обединени в „обща система“. През последните две години се работи по пакет от действия, насочени към работодателите и към заетите с работни места. Направени са и наблюдения, от които личи, че младите специалисти трудно се справят по пътя на т.нар. кариерно развитие. Във всяка област към съответните ЦКР по един кариерен експерт събира информация, вкл. и от Румъния, за възможностите за реализация на младите специалисти, а и на всички, които търсят ново професионално предизвикателство. 
Няма коментари:

Публикуване на коментар