сряда, 9 юли 2014 г.

Резерватът "Сребърна" вече и в 3D формат

      
        Община Силистра получи 3D макет, показващ характерните особености на ПР „Сребърна“, единия от двата екземпляра, изработени в изпълнението на заложените мерки „Интерпретация и образователни програми” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96). Другият изработен макет ще бъде на разположение на посетителите в Информационния център на РИОСВ-Русе. Макетът е поставен във фоайето на администрацията и всеки желаещ може спокойно да го разгледа и да се запознае с интересни факти за обитателите на резервата. Той показва местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. Макетът е в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм. Изработката на макета е поверена на „Трансмедия” ООД – Русе.

Няма коментари:

Публикуване на коментар