четвъртък, 17 юли 2014 г.

Общественият съвет при областния управител на Силистра подкрепи изграждането на мост над река Дунав при Силистра - Кълъраш

17/7/2014

              http://silistra.government.bg/
           В Силистра по покана на областния управител Насуф Насуф се проведе заседание на Обществения консултативен съвет, създаден през м. септември 2013 г. В него участващите членове на съвета разгледаха темата „Обществено обсъждане на възможността за изграждане на мост на река Дунав между градовете Силистра и Кълъраш“. Тя стана отново актуална предвид участието на регионалните и на местните власти на Силистра и Кълъраш в два поредни форума – работни срещи, проведени на 24 юни в румънския град Турну Мъгуреле и на 10 юли в град Русе. Обсъжданията са в рамките на проект по програмата ТГС на ЕС, дело на румънското министерство на регионалното развитие и публичната администрация. При провеждането му е осигурено партньорство на две консултантски фирми – по една от двете страни. В края този месец се очаква на заключителен форум в Букурещ да бъде определен вариантът, който ще бъде предложен за предпроектно проучване, каквато е целта на проекта.
         Областният управител представи пред Обществения консултативен съвет всички проведени до този момент стъпки във връзка с мотивирането на необходимостта третият дунавски мост да бъде при Силистра – Кълъраш. Приет бе текст на становище, който бе разпространен сред медиите с цел да стигне до обществеността. Съдържание на становището: „Обществения консултативен съвет към Областен управител Силистра подкрепя проект за „Изграждане на трети мост над река Дунав между Румъния и България“ в частта Силистра – Кълъраш. Определя се като необходимо, важно и належащо изграждането на мост между Силистра – Кълъраш за подобряване на атрактивността и достъпността във всички сфери на социално-икономическия живот; възможности и разкриване на нови работни места; повишаване на достъпността и свързаността на местностите, намиращи се в района на моста, на регионалните и европейските транспортни мрежи. Общественият консултативен съвет ще продължи да следи и оказва обществена и експертна подкрепа при последващи дейности по проекта за изграждане на мост над река Дунав в района Силистра – Кълъраш.“
            Кои са действията, извършени през годините от Областна администрация Силистра заедно с местните власти по подготовката за защита на изграждането на мост при Силистра – Кълъраш? От Министерството на транспорта, информацията и съобщенията е изискана събраната информация. Получена е подкрепа от областните управители на Варна, Бургас, Шумен, Разград, Ямбол и Търговище. Подкрепа е дадена от посланика на Република Турция, предвид факта, че през Силистра преминава най-краткият път за Близкия изток, Русия, Украйна и др. екссъветсски републики. На разположение е експертен анализ от доц. д-р Марин Русев от Софийския университет, председател на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, посочващ, че за България единствено значим е вариантът за мост при Силистра – Кълъраш. Мостът е включен в Градоустройствения план на Силистра. Предстои среща с представители на държавните и местните власти на Румъния, за да бъде обсъдена възможността заедно да бъде защитаван т.нар. „Вариант 1“ за мост при Силистра – Кълъраш,   разположен на българския бряг между град Силистра и кв. „Деленки“, както бе определено на проведената преди няколко дни среща в град Русе по проекта „Изграждане на трети мост над река Дунав между Румъния и България".
             По предложение на членове на Съвета започна подписка за подкрепа на мост при Силистра – Кълъраш както чрез офисите на  медии като БНР, БТА, радио „Мелодия“ и др., така чрез кметовете на общини и на населени места. Пунктове за подкрепа ще има във фоайето на Областна администрация Силистра и на открито – в района на ДАП и в центъра на Силистра. С подобна изява ще бъдат ангажирани клубовете на инвалида и пенсионера, хотелите и заведенията за обществено хранене. Резултатите от подписката на първия й етап ще бъдат обобщени на 25 юли. Списъците ще бъдат представени като аргумент пред български и международни организации. Ще продължи събирането и на писма за подкрепа от страна на неправителствени организации и фирми. Досега над 20 са организациите, реализирали в писмен вид своето положително отношение относно мост при Силистра – Кълъраш.

Няма коментари:

Публикуване на коментар