вторник, 1 юли 2014 г.

От новата учебна година в Алфатар в часовете на класния ръководител с теми, свързани с превантивната дейност

Община Алфатар Днес, 01.07.2014г. от 10,00 часа се проведе заседание 

на епизоотичната комисия /ЕК/ в 

община Алфатар, област Силистра

с тема: ”Предприемане на мерки за 

намаляване на безстопанствените 

кучета, криещи риск от заболяване 

с бяс и мерки за контрол на 

домашните кучета”.

В хода на заседанието се изясни,

 че към момента общината е в 

процес на предприемане на конкретни дейности за намаляване 

популацията на бездомни кучета. Работи се плана за действие за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Алфатар 2013-2015г., който е в изпълнение на едноименна програма, 

приета от общинския съвет.

Трудностите са в това, че не можем да отговорим на изискванията за 

защита на животните (настаняване в приют), защото на територията на 

област Силистра все още няма лицензиран приют. Очаква се да заработи 

приютът за бездомни кучета в община Тутракан. Поради това общината 

има договор от юни 2014г. за 3 месеца с фирма, която ще извърши 

залавяне, обезпаразитяване, ваксиниране, кастриране и регистрация на 

бездомните кучета (поставяне на електронен чип). За тази цел е отделен 

бюджет от 1 000лв. Предвижда се обработените бездомни кучета да се 

върнат на местата, където са заловени. Кучетата си пазят територията, 

ако не се върнат - на тяхно място ще дойдат други бездомни кучета от 

съседни общини.. 

По отношение регистрацията на кучета – през 2013г. са регистрирани 136 

кучета. Все още има размиване в дейностите за регистрация на 

домашните кучета. Понякога собственикът плаща местна такса „Куче” в 

общината (т.е. регистрира го в общината), но кучето му не е е чипирано, 

ваксинирано и обезпаразитено и обратно: има кучета, които са 

обработени, но не са включени в регистъра. 

Законодателят е предвидил как собствениците – частни стопани да 

профилактират домашните си кучета.Чл. 74, ал.1 от Закона за 

ветеринарно-медицинската дейност – регламентът е при навършване на 6 

месеца на кучето – да бъде направен паспорт, ваксинация и 

обезпаразитяване. Чл.39 от Закона за защита на животните – не се 

заплаща такса за куче с чип за първата година от живота му. 

Ако се извършват реални дейности по изпълнение на националната 

стратегията за намаляване популацията на бездомните кучета: 

регистрация, обезпаразитяване и кастриране - ефектът ще дойде след 10 

години. Има ред, по който агресивните кучета се евтаназират.

Членовете на епизоотичната комисия направиха предложения, както 

следва:1. Да се анкетират собствениците на домашни животни за нагласите им за 


регистрация и обработка на животните им (цената на услуга е 50,00лв.).

2.Да се създаде в общината комисия, която да инвентаризира кучетата по 

населени места: да се преброят домашните и ловните кучетата.3.Да се продължи изпълнението на плана за действие за овладяване на 


популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Алфатар 2013-2015г.:3.1.От новата учебна година в часовете на класния ръководител да 


залегнат теми, свързани с превантивната дейност – представяне на 

информация за опасност от бяс и други заразни болести, които се 

пренасят от кучето на човека.3.2.Да се извърши регистрация и обработка (залавяне, чипиране, 


обезпаразитяване и кастриране) на безстопанствените кучета от 

фирмата,  която общината има сключен договор, в рамките на осигурения бюджет.

4.Определен процент от санкциите, наложени на кметовете на общини да

се връща обратно в общините и да се използва за изпълнение на

програмата за намаляване популацията на безстопанствените кучета.

Няма коментари:

Публикуване на коментар