петък, 18 юли 2014 г.

България въвежда обща система за връзка между различните администрации

18/7/2014

            В Областна администрация Силистра се проведе последното обучение от проекта „Развитие на компетентностите на служителите от Областна администрация Силистра – гаранция за ефективна администрация“ с ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността. От името на Института за публична администрация политологът д-р Катя Христова-Вълчева бе лектор по темата „Методи и  техники за прозрачна администрация". В рамките на програмата му преподавателката в два софийски университета очерта състоянието и тенденциите по въпроса за прозрачността на различните видове администрации.
         „Има различни концепции – „отворено управление“, което  е същността на демокрацията, и „открито и прозрачно правителство“, включително системи за контрол и отчетност“, заяви д-р Христова-Вълчева. Тя разкри пред служителите от областната администрация, че от 3 години България е член на световната организация  „Open Government Partnershiip“, която е към ООН, и едно от задълженията ни, поети към нея, е въвеждането на електронни здравни карти, за да се проследява използването на бюджета и отчета по него. В рамките на обучението стана ясно, че администрацията задължително се съобразява с няколко правни регламента във вид на пет закона, сред които Закон за защита на личните данни, Закон за класифицираната информация,  Закон за достъп до обществена информация и др.
          До 2020 г. България като член на ЕС ще трябва да въведе т.нар. мрежово присъствие, т.е. общата система за връзка между различните администрации в двупосочно „движение“ на информацията по вертикала и хоризонтала; относно услугите към гражданите и взаимоотношенията между тях и всички звена в публичната администрация. В тази система „поощрение“ е участието на гражданите чрез дискусионни форуми и онлайн комуникация с цел свободно изразяване на мнения по различни въпроси, отнасящи се до администрацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар