вторник, 22 юли 2014 г.

В Силистра властта и институциите с Експертен съвет срещу домашното насилие


 

22/7/2014

              В Областна администрация Силистра се проведе първото учредително заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие (ЕРСПДН). Инициативата е на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и се реализира с подкрепата и в партньорство с институцията Областен управител на Силистра. Идеята за сформирането на този обществен орган е в резултат от множество проведени срещи по проблема през 2013 г. с представители на различни професионални групи – съдии, прокурори, адвокати, социални работници, служители на МВР, общински администрации и др.
         Участваха представители на общините, правораздавателните органи, МВР, дирекции за социално подпомагане от Силистра, Тутракан и Дулово, както и др. В рамките на първото заседание бе приет Правилник за устройството и дейността на ЕРСПДН. Утвърден бе План за действие до края на 2014 г. Избрано бе ръководство в състав: председател – зам. областен управител – Вяра Емилова; заместник председател – председателят на ЖС „Е. Каравелова“ – Христина Георгиева; секретар – юрисконсулт от Сдружението – инициатор.   
             Целите на ЕРСПДН са насочени в няколко направления: ограничаване на домашното насилие на територията на региона, чрез извършване на дейности по превенция; осъществяване на контрол и мониторинг върху развитието на предоставяните услуги за жертви на домашно насилие и включването в специализирани програми на извършители на домашно насилие. Идеята е да се стимулира партньорството между местната, съдебната и изпълнителната власти; структурите в Силистра на Български лекарски съюз и на Адвокатската колегия, както и доставчиците на услуги за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие и Правилника за неговото приложение.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар