сряда, 30 юли 2014 г.

С пари от културното министерство читалището в кв. Попово в Алфатар ремонтира сградата си


     

        НЧ „Ведрина-1948г.”  в кв. Попово на град Алфатар кандидатства в първата конкурсна сесия за подпомагане дейността на читалищата към Министерството на културата за частични ремонтни дейности по сградата на читалището и вътрешен интериор на сценичните и библиотечните пространства за 30 000 лв., от които са предоставени 20 000 лв. В проекта са предвидени подмяна на дограма, смяна на таван, подмяна на подова настилка, вътрешно и външно боядисване, подмяна на осветление и др. ремонтни дейности, от които читалището има нужда. 


         Читалището на квартала на Алфатар работи активно през последните години и се радва на добри резултати. Продължава стремежът към утвърждаване на институцията като главен информационен център в квартала. Населението на квартала не са кореняци алфатарци, а са преселници от Румъния. В годините са запазили много от своята култура, съхранили са традициите и обичаите си, с които обогатяват културния план на общината. 

       Към НЧ „Ведрина-1948” има Група за автентичен фолклор „Преселка”, която участва в множество фестивали през годината – „Сребърна пее и се смее” „Песни и танци от Добруджа” в Ситово; ІІІ национален фолклорен събор „Лудогорие” 2014г. в Разград; „Грънчарово пее и играе”. Танцов състав „Ведрина”,изявил се в събора за автентичен добруджански фолклор „Алфатарски багри”, фолклорен събор „Край чешмата под върбата” в с..Кайнарджа, предстои участие в инициативата "Най-дългия шиш в света"; Клуб на завряния зет, отбелязал деня на завряния зет с гости от Клуба на завряния зет в с.Велино, като участваха в тамошния реципрочен празник; Клуб на любителя гълъбар, участвал в регионални изложби на гълъби в градовете Русе, Шумен, Силистра и Дулово.

Няма коментари:

Публикуване на коментар