вторник, 28 февруари 2023 г.

Как в Румъния развиват стара езическа българска традиция, включително идвайки на участие на кукерски и маскарадни прояви у нас

На два пъти в рамките на месец на кукерски прояви в Перник и в Раковски гостува група от румънското село Бранещи, където има наследници и на българската общност, обединена в Дружество "Седянка". Селото е най-известния организатор на Ден на кукерите в северната ни съседка, където са гостували неведнъж в предишни години и кукерски групи от България, включително от Калипетрово (населението между двете села са родственици от 200 години насам), както и от други населени места от област Силистра. Тази година брънещяни също проведоха своя празник, за което свидетелства на една страница публикация в сайта jurnaluldeilfov.ro ("Огън без граници. Куковден").

От нея научаваме: "Проведен бе симпозиумът „Фолклор без граници. Куковден", посветен на най-важния празник на общността в Брънещи, събитие, организирано от кметството на едноименната община заедно с Културната асоциация на селото и Окръжен съвет - Илфов чрез Културния център на окръга за опазване и популяризиране на традиционните култури, в партньорство с образователните звена от Брънещи: Детска градина „Рица гаргарица“, гимназия №1, Теоретична гимназия „Траян Лалеску“, Горски колеж „Теодор Пиетрару“ и Техническа гимназия „Чезар Николау“ и др."

Тази година празникът освен симпозиума е събрал и познавачи по темата, проведен е и кратък парад на носии, както и пролетен панаир на малки занаятчии, реализирани в училищни условия. Направен е обмен на опит и примери за добри практики по отношение на начина за интегриране на традицията с маски, като този път е наблегнато на предизвикателствата, които застрашават тази традиция и начините, по които може да бъде запазена и съответно предадена на поколенията. Смятало се е, че към 2000 г. за загубена, но е възстановено постепенно. И в основата на възстановяването е българското дружество "Седянка", които запалват местните учители, които полагат усилия за възраждане на традицията.

И така през 2005 г. е дадено началото на въпросния симпозиум, установил че "Училището, местните институции, инициативните хора и всички, които обичат традициите и културата, трябва да направят нещо, за да не се загуби тази традиция". Сред дейците, застанали зад идеята е г-н Мариус Овидиу, според когото, "Достигнахме до европейски фондове, до норвежки фондове, писаха се документи, сформира се традиционна група на кукерите от Брънещи, които искаха да представят ритуала и извън населеното място (бел.-гостуваха преди години и в Калипетрово, вероятно ще ги видим пак на 25 март в 16-ото издание на Национален кукерски фестивал) и по този начин се установиха междукултурни връзки с общностите в България".

По темата Дойна Ишфанони, която е етнолог изследовател в Националния музей на селото в Букурещ, смята, че празникът е свързан с достойнството и идентичността на общността. "Ние наричаме тези културни поведения ритуали, чрез които човек успява да се синхронизира с ритмите на Вселената", казва още тя. И след като отбелязва ролята на учителите, продължава: „Най-важното е да продължим. Видях, че това се е превърнало във ваша запазена марка. Поздравления за всички вас, деца, за всички тези възрастови нива, които култивирате в институционална среда“. Своя опит са споделили директори на учебни заведения от селото, включително за практиката да организират часове за подготовка за празника.

Не на последно място, журналът на окръг Илфов отбелязва, че в симпозиума са участвали "Депутатът Георге Нанков от Банатски съюз – Румъния (бел.-той е от българската общност в област Банат), който е и почетен консул на Република България в Тимишоара, заедно със секретаря на българското посолство в Букурещ Огнян Илиев. Те са изразили своята благодарност за начина, по който общността на Брънещи успява да съхрани традицията и дори да развие обичая, който е традиция с български произход, и подчертават полезната роля, която етническите общности в Румъния са имали и имат, оценявайки еднакво благоприятната политика на румънската държава, провеждана за насърчаване на идентичността на етническите общности".


Няма коментари:

Публикуване на коментар