петък, 24 февруари 2023 г.

Очертава се успешна година за къдроглавите пеликани в България, включително край Силистра и Тутракан

В публикация на сайта на Българско дружество за защита на птиците (www.bspb.org) научаваме за състоянието на колониите от къдроглави пеликани в България през м. февруари 2023 г. Дейностите по тяхното опазване се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“, финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature. В следващите седмици и месеци ще продължи следенето на ситуацията с гнездовите колонии на къдроглавите пеликани в България с надеждата за много успешен размножителен сезон. 

От направените при огредите изводи е станало ясно, че успешно стартира размножителният сезон за къдроглавите пеликани у нас, включително в езерото Сребърна край Силистра и в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ край Тутракан, където към момента 32 двойки са оформили своите гнезда върху старата платформа. Още около 40 пеликана са си харесали новата платформа от м. декември м.г., където част от птиците вече са изградили своите гнезда върху нея, докато други все още ги строят. Очертава се и рекордна година - за сравнение през 2022 г. 30 двойки успешно са отгледали 30 малки. По време на редовния мониторинг през месец януари т.г. екипът  БДЗП е наблюдавал около 50 възрастни птици по платформите. За осма поредна година пеликаните загнездиха и в Природен парк „Персина“ в блатата на едноименния остров Персин, като 50 готови да гнездят възрастни птици вече са заели източната наколна дървена платформа в блато „Песчина“. 

В публикацията Свилен Чешмеджиев от БДЗП, чиито са и снимките, заявява: „Много сме щастливи, че пеликаните са си харесали и заели новата наколна дървена платформа, която изградихме за тях преди три месеца. Това наистина е голям природозащитен успех с оглед на изкючително лошата за птиците минала година, когато популацията на този величествен вид на Балканите намаля с около 40% само за няколко месеца, заради голямата смъртност, причинена от високопатогенен щам на птичи грип, който беше регистриран в огнища в Гърция, Румъния, Албания и Черна гора. Всяко новосформирано гнездовище е стъпка напред към опазването и осигуряване на бъдещето на къдроглавите пеликани“.


Няма коментари:

Публикуване на коментар