четвъртък, 16 февруари 2023 г.

Поредна българо-румънска етнографска изява, този път в Кълъраш

На снимката: Калина Михайлова със своя консултант д-р Йордан Касабов - етнолог от Силистра, по време на изложбата й "От корените към бъдещето" - м. септември 2022 г., град Тутракан (публикация по темата на адрес: www.kvorum-silistra.info/news/27535)

През 2022 г. по веднъж в Тутракан, а преди това и в общинския център Кирнодж, окръг Кълъраш (Румъния) бяха проведени представителни етнографски изложби с чуастието на Калина Михайлова от село Шуменци. Чрез тях бяха показани на домакини и гости от двете страни на р. Дунав стари носии, някои от които на век и половина, при това предимно от Добруджанската етнографска област, дело на майсторки от Крайдунавска Добруджа и на преселки от Северна Добруджа. В единия случай изложбата бе дело в Обредния дом на община Тутракан във взаимодействие с културните й институти, а в другия - на Етнографски музей - Кирнодж с музеограф Аурелиан Йонел Котобан със съдействието на Окръжен съвет - Кълъраш

Този път домакин на изложбата „Стари народни носии от подунавието от България и Румъния“ е Общински музей - Кълъраш, предвидена да бъде открита на 21 февруари от 13 часа. Образците са от колекццията на г-жа Калина Михайлова от село Шуменци, община Тутракан, и е своеобразно продължение на подобни нейни прояви в Брюксел, Букурещ, Русе, Силистра, Балчик, Кирнодж, както и в разнообразни по съдържание фестивали и събори - в Шуменци, Старо Село, Нова Черна, Сребърна, Белица, Търновско и Ямболско, и на много други места.

Изложбата е дело на Окръжен съвет Кълъраш и Музей на Долния Дунав в областния център със съдействието на Етнотграфски музей Кирнодж с музеограф Аурелиан Котобан. Община Тутракан и кметство Шуменци, заедно с читалището в селото, оказват съдействие на Михайлова, за да осъществи поредния форум в чужбина на непреходното българско културно наследство.Няма коментари:

Публикуване на коментар