вторник, 14 февруари 2023 г.

Майсторка по резбарство от Алфатар проведе професионални уроци с любители за изработка на кукерски маски

За пореден път във Фейсбук майстор занаятчията Виктория Денева, която живее и работи в своето ателие в град Алфатар сподели за свои изяви в сферата на своята специалност - резбарството: "С любезното съдействие и финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria в периода 16–22 януари 2023 г. беше проведено събитието „Резбарска работилница – първи стъпки в занаята“ - в Алфатар и в Шумен. Самостоятелно изработените от младежите кукерски маски по време на „Резбарска работилница – първи стъпки в занаята“ бяха показани пред публиката на международния фестивал „Сурва“ – Перник 2023 (27–29 януари т.г.) на специално организираната там „Улица на занаятите“.

Основен акцент в проявата бе изработката на кукерски маски. В работилницата се включиха проявяващи интерес към изкуствата и занаятите младежи на възраст от 14 до 22 години. В рамките на проекта те се запознаха с основните принципи на дърворезбата, придобиването на пластичност и обем, както и с методиката и безопасността на работата с длета.

Подготовката за работата премина през няколко етапа. Първият включваше общ преглед на състоянието на инструментите, придружен от мои демонстрации на начини/правила и последователност на заточването им. Вторият етап логично бе посветен на мерките за безопасност при работа с режещи инструменти – резбарските длета. В третия етап разгледахме как се прави избор на дървен материал и заготовка. Направих кратки разяснения за основните качества на дървесината, свързани със свойства като твърдост, строеж и структура. После пристъпихме към проектиране на изображението.

Както беше споменато по-горе, тема на работата ни беше създаване на кукерска маска. Започнахме с разглеждане на традиционни примери от българския фолклор. Направих кратък исторически преглед, описващ появата на кукерския празник, както и на промените в неговите интерпретации и развитие. След това се заехме с подготовка на рисунката на съответната маска и създаване на нейно копие върху подходяща хартия, от която изображението може да бъде пренесено върху дървената заготовка.

Пристъпихме към щриховане и обозначаване на различните планове, чрез които се изгражда пластиката на релефа. Следващите задачи бяха отнемане, грубиране и оформяне на обобщен пластичен силует чрез балансиране на позитив и негатив. Накрая се съсредоточихме върху оформянето на конкретиката в детайлите и основните пластични акценти в композицията". Повече на адрес:
www.facebook.com/profile.php?id=1191792289&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzI3NTk1NTE4MzI4NV82MTUxMjkxOTA4MjU0NDE2.


Няма коментари:

Публикуване на коментар