сряда, 23 май 2018 г.

Областният съвет на Съюза на земеделските кооперации в Силистра свиква годишно събрание


Управителният съвет на Съюза на земеделските кооперации Силистра свиква годишно отчетно събрание за 30-те си члена (бел.-в страната има 900 ЗК, обработващи 16-17% от земята). С уговорката, че от 1998 г. с промяната в нормативната уредба само до 2003 г. са унищожени  1 000 кооперации.

Форумът е на 1 юни т.г.  – началото е в 10 ч. в конферентната зала на к-с „Дръстър“, съобщи председателят на УС Кирил Боянов. В поканата е упоменат и дневният ред:, вкл. отчетен доклад и насоки за настоящата година; отчетен доклад на КС с председател Емил Илиев; отчет за икономическите резултати през 2017 г. по приетата система за класиране, изготвена от Националния съюз, по повод която ще бъдат връчени и грамоти.

От доклада разбираме, че пред земеделските кооперации –„социален оазис на дребните собственици, защото съхраняват собствеността си и получават доходи“, на дневен ред е проблемът как да се развиват в условията на ЕС, благодарение на европейското финансиране, даващо възможности за кооперативна форма на управление на земята.

Какво показва наблюденията: през последните 4 години основните култури в Силистренско са пшеница, слънчоглед, рапица и царевица (при стабилизиран сеитбооборот) – с тях е „ангажирана“ 95% от обработваемата земя в Крайдунавска Добруджа при 84%  за страната. Извод: „2017 г. беше трудна, но много плодородна – добивите на повечето кооперации надвишават значително тези от други части на страната“.

Това е резултат от иновативни технологии, модерна техника, високодобивни сортове от евроселекция и на повишена компетентност в управлението на ЗК. Силистренска област – 70-100 лв/дка, е на второ място след Добрич по изплатени ренти при условие, че в Крайморска Добруджа почвата е по-добра, както и климатичните условия.

В отчета се отбелязват и проблеми с работната ръка в някои от кампаниите, високи изисквания за субсидиите, безконтролен внос на дъмпингови цени на различни продукти и др. Настоява се за изменения на регулиращи механизми относно имуществените и поземлените отношения; от промени се нуждае агромениджмънтът, както и комасацията на земята – надеждата е промените да станат в очаквания за тази есен нов Закон за кооперациите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар