вторник, 15 май 2018 г.

Стартира нов социален проект на ЖС „Екатерина Каравелова“ в област Силистра

Проектът „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра (1.05.–31.10.2018 г.)“ в общините от регион Силистра е най-новото предизвикателство в социалната сфера пред Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Екипът на Сдружението е единствен по рода си в неправителствения сектор в Крайдунавска Добруджа, ангажиран по темата.

Чрез проекта ще се предостави подкрепа на пострадали от домашно насилие, вкл. осигуряване на тяхната защита, възстановяване и реинтеграция. По този начин чрез работа по специализирана програма с извършители ще бъдат прекратени рецидиви и ще бъде повишена чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие” и превенция на насилието посредством работа в училищна среда.

В рамките на проекта ще бъде анализиран и проблемът през 2017 г.  в регион Силистра чрез мониторинг на прилагането  на Закона за защита от домашно насилие. Данните ще покажат промяната на нагласите и нетърпимостта към домашното насилие.

Както всеки проект, и този има дейности за подкрепа на пострадали от домашно насилие – при заявка от страна на лице, обект на домашно насилие самозаявило се или насочено от Дирекция „Социално подпомагане“, Районно управление на полицията или друга институция, се прави договорка за начина на предоставяне на услугите – мобилно или чрез посещение на място в Центъра.

Предвидена е и работа по специализирана програма с извършители, която е дългосрочна - за период от 6 месеца от датата на първото посещение среща със задълженото лице, с възможност за продължаване на услугата при необходимост. Изключение от това правило е, когато мярката е наложена за период от 3 месеца.

Предстои прилагане на Програма за ранна превенция, разработена от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ през 2017 г., която е за работа с подрастващи с цел развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.

Тя е внедрена в 3 училища на област Силистра и предстои да „влезе“ в още училища от 7-те общини на областта – в рамките на проекта ще бъдат проведени 24 интерактивни урока с 360 деца. Програмата включва различни методи за работа в училищата, съобразена с особеностите на възрастта и пола – лекционна част, казуси, ролеви игри, интерактивни уроци и тренинги.

Отново до края на м. октомври т.г. ще бъде изработен, отпечатан и разпространен във вид на книжка мини наръчник за ученици (деца от 7 до 10 години) в тираж от 1 000 броя. В него по подходящ начин ще бъдат представени видовете насилие и възможността за подкрепа.

Относно мониторинговия доклад – ще бъде събрана информация за анализиране на проблема „домашно насилие” за периода 1.01.–31.12.2017 г., за да бъде дискутиран в Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие Силистра, в който участва и Областна администрация Силистра. Материалът ще бъде предоставен в тираж 100 броя на всички заинтересовани институции, работещи по проблема, но ще го има в електронен вид и на сайта на ЖС „Екатерина Каравелова“.

Един от застъпените подходи в проекта е неговото оповестяване пред широката общественост и заинтересованите среди. Публичността е част от мерките за преодоляване и превенция на насилието. Това този път ще стане с пълноцветна 4-странична информационна брошура в тираж от 1 000 броя, за да станат ясни източниците за финансиране; партньорите; видовете услуги, предлагани в Центъра за превенция и защита от домашно насилие, както и друга контактна информация.

Във вид на рекламни материали ще бъдат отпечатани 300 бр. календари за 2019 г. с визуализация по проекта, за да бъдат разпространени сред училища в регион Силистра, социални институции и кметства в региона. По традиция от 2011 г. насам публикации по тамата – за проведени инициативи, материали и статии, съотносими към проблема, ще има във фейсбук профила на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие. Периодични публикации ще се предлагат и в интернет страницата на ЖС „Екатерина Каравелова”. 

Разбира се, информацията ще достига до местните и регионалните медии. В края на проекта е замислено провеждане и на „Ден на отворените врати, когато Центърът за консултиране и превенция на домашно насилие ще бъде отворен за гражданите и заинтересованите стани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар