сряда, 23 май 2018 г.

Ден на отворените врати „ЕВРОПА В МОЯТА СИЛИСТРА“ на ОИЦ СилистраОбластен информационен център Силистра (ОИЦ) проведе информационно събитие „Ден на отворените врати“ – организирано посещение на обекти с успешно изпълнени проекти по Оперативните програми. В обиколката се включиха ученици от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – училище, избрано за посланик на Европейския парламент за учебната 2017/2018 г. Събитието е част от партньорската инициатива на ОИЦ Силистра и ЕГ „Пейо Яворов“ Силистра под надслов „Европа в моята Силистра“.
Младите европейски посланици посетиха намясто 4 проекта от различни сфери на дейност – градска и околна среда, бизнес и селско стопанство. Информационният ден стартира с посещение на земеделско стопанство в близкото село Богорово, където учениците научиха за възможностите, които предоставя ПРСР за подпомагане на млади фермери. Семейство Тодорови се занимава с отглеждане на овощни дръвчета – кайсии и сливи, като за това си начинание са получили финансиране за закупуване на допълнителна земя, както и за земеделска техника, с която да обработват създадените градини.
Особен интерес за младежите представляват проектите за облагородяване на градската среда. Лично д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра посрещна младши посланиците на площад „Албена“ – обект с инвестиция в размер на над 2,2 млн.лв., осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“. В рамките на проекта са изградени нови алеи, велоалея и тротоари, детска площадка и зони за отдих, възстановен е паметник „1800 години Силистра“, както и водното огледало, и още – осигурено е видеонаблюдение и енергоспестяващо осветление. Д-р Найденов разказа и за всички проекти, които се реализират в момента с европейски средства, както и за дейностите, финансирани от държавния или общинския бюджети. Учениците поставиха важни въпроси, свързани с възможностите за спорт в града ни и с развитието на туризма. Разговорът завърши с покана за споделяне на всички идеи, които вълнуват младите хора и готовност от екипа на общината за търсене на възможности за реализацията им.
Най-голямата инвестиция на територията на област Силистра е в изграждането на Пречиствателната станция за отпадни води, канализация и водопроводна мрежа. Проектът на стойност над 53 млн.лв. е реализиран със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013. Изградените съоръжения пречистват по 320 куб. м. отпадни води на ден от територията на гр.Силистра, с.Калипетрово и с.Айдемир. След реализацията на проекта е прекратено изливането на непречистени отпадни води в р.Дунав, което оказва положително влияние върху околната среда, както и върху качеството на повърхностните и подземни води.
Силистренската фирма „ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР“ ООД е подпомогнала своето развитие с 2 проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на обща стойност над 3 млн.лв. Наред с безвъзмездната част – европейски средства, фирмата е осигурила за инвестициите и собствен финансов ресурс – над 1,2 млн.лв. Повишен е производственият капацитет на предприятието като е закупено автоматизирано високотехнологично оборудване – машини, които са високопроизводителни, енергоефективни, гарантиращи високо качество и безопасност на производството. Фирмата произвежда машини и съоръжения за транспортиране на товари в насипно състояние, машини за почистване и калибриране на маслодайни и технически култури, като осигурява работа на 130 човека. Внедрена е и иновативна машина за белене на слънчоглед, която способства появяването на пазара на най-новия продукт на фирмата студено пресовано нерафинирано слънчогледово олио с отлични хранителни и вкусови качества.
Младши посланиците научиха повече за проектите, по които различните бенефициенти са финансирали своите идеи, както и за начина на инвестиране на европейските средства в Силистра. Благодарствени писма получиха всички домакини, които отвориха своите врати за любопитните и търсещи млади хора на Силистра.
По време на посещенията младежите направиха забележителни фотографии, с които да участват в конкурса, обявен от ОИЦ-Силистра. Всички ученици от ЕГ „Пейо Яворов“ имат възможност до 27 май да представят своя снимка на обект или събитие, които са финансирани с европейски средства. Награждаването ще се състои на 1 юни, когато партньорите ОИЦ и ЕГ планират среща-дискусия, както и нов концерт – импровизирана сцена за млади таланти.
Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар