сряда, 16 май 2018 г.

В Силистра - втора среща по проекта за социално предприемачество

Участниците в първата среща в к-с "Дръстър" в Силистра

На 21 май 2018 г. от 17 часа в заседателната зала на Областен информационен център Силистра е втората среща по темата „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)” с участие  на учители, преподаватели, обучители по проекти и представители на МОН и неправителствения сектор.

В рамките на 90 минути лекторите и участниците ще продължат да обсъждат темата за социалното предприемачество и неговите проекции в различни страни – партньори в проекта – Гърция, Кипър, Македония, Албания, Белгия  и др.

На 18.04.2018 г. в Силистра бе проведено първото събитие на представители на Русенски университет „Ангел Кънчев” по проекта. Събитието e в рамките на проект „Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER”. Първи лектори бяха доц. Емил Коцев и доц. Людмил Павлов.

Техни събеседници бяха представители на разнообразни организации (ПГСУАУ „Атанас Буров, Коалиция от НПО „ДЕЛТА”, СНЦ „Европейски компас”, Група „Младежка банка”, Група „Майките на Силистра”, Асоциация „Диабет”, Ротари клуб Силистра, земеделски производител, ОбС Силистра, „Контрол” ЕООД, РДТПО Силистра и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар