петък, 11 май 2018 г.

Бъдещи митничари и данъчни - магистрати за един ден.


Учениците от 9б клас от специалност „Митническа и данъчна администрация” в ПГСУАУ Атанас Буров Силистра се включиха в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, благодарение на отправената към тях покана от Административен съд Силистра.

Заместник-председателят Павлина Георгиева представи първата лекция на деветокласниците на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.

Председателят Маргарита Славова представи лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Административно правосъдие.”

На 9.05. в залата на Административен съд Силистра се проведе симулативен съдебен процес, в който учениците влязоха в ролите на магистрати, облечени в тоги, боравещи със сложната терминология.  С помощта на домакините и на технияя класен ръководител Дияна Денева учениците се справиха блестящо с поставения им казус.

Сътрудничеството между Гимназия „Атанас Буров” и съдебните органи ще се задълбочи, тъй като от 2018-2019 г. в Гимназията започва обучение по професия „Съдебен служител”.

Преди време също ученици, но от друга гимназия проведоха съдебен процес по класическо литературно произведение, също със съдействието на Административен съд Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар